Dorhout Advocaten, Groningen | T 050-520 6 520 | F 050-520 6 599 | info@dorhout.nl
Testvisual

Dorhout Advocaten partner in MariGreen project

Duitse en Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen hebben hun krachten gebundeld om onderzoek te doen naar de toepassing van LNG (Liquefied Natural Gas) in de scheepvaartsector. Hiervoor is het MariGreen project in de steigers gezet om op technisch, economisch en juridisch terrein de randvoorwaarden te definiëren voor een LNG-bunkerponton in combinatie met een lage druk LNG tank voor de bebunkering van de veerdienst vanuit de haven in Harlingen.

 

Dorhout Advocaten zal de komende drie jaar dit onderzoek doen naar Nederlands recht terwijl haar Duitse counterpartner, Ahlers & Vogel Rechtsanwälte, ditzelfde onderzoek naar Duits recht zal uitvoeren. Nadien zullen de wederzijdse conclusies en aanbevelingen gedeeld worden om zo ook een rechtsvergelijking te kunnen maken.

 

De komende maanden zullen de eerste stappen in het project gemaakt worden. Er zal eerst in overleg met de technische partners bekeken worden wat de technische uitgangspunten zijn, zodat daaromheen het juridische kader in beeld gebracht kan worden.

 

Er zullen zowel publiek- als privaatrechtelijke aspecten belicht worden. Voorwerp van onderzoek zijn onder andere de havenbeheersverordeningen, omgevingsrecht, leverings- en afnamecontracten, scheepvaartrecht en het eigendomsrecht van het te bouwen LNG-bunkerponton.

 

Doelstelling van het project is om de theorie uiteindelijk in de praktijk te brengen. Dorhout Advocaten zal u op de hoogte houden van ontwikkelingen in het MariGreen project  in de komende nieuwsbrieven.

 

Voor vragen over het MariGreen project kunt u contact opnemen met Hans Koenders.