Dorhout Advocaten, Groningen | T 050-520 6 520 | F 050-520 6 599 | info@dorhout.nl
Testvisual

Meerdere leveranciers op een aansluiting mogelijk

De Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) heeft eind februari 2017 een ontwerpbesluit gepubliceerd waardoor het mogelijk wordt voor consumenten en bedrijven om vanaf 2018 meerdere elektriciteitsleveranciers tegelijk op een aansluiting te contracteren. Dit ontwerpbesluit is gebaseerd op een voorstel van bedrijven in de energiesector. Tot 11 april 2017 is het mogelijk om een zienswijze in te dienen.

 

ACM noemt de volgende voorbeelden waarbij gebruik kan worden gemaakt van deze mogelijkheid:

 

 • Een consument kan een contract sluiten met een leverancier voor de stroomvoorziening bij hem thuis en een tweede contract met een andere leverancier voor de laadpaal voor zijn elektrische auto.

 • Een grootverbruiker die zelf een productie-installatie heeft, kan een contract sluiten met een leverancier voor de elektriciteitsproductie en een contract sluiten met een andere leverancier voor het elektriciteitsverbruik. Hij kan er dus voor kiezen om de opgewekte elektriciteit te leveren aan een andere leverancier dan van wie hij elektriciteit afneemt.

   

  Door inwerkingtreding van dit ontwerpbesluit, zal er een aantal codes energie worden gewijzigd. Met deze codes wordt regelgeving bedoeld die door ACM voor de energiemarkt wordt vastgesteld (algemeen verbindende voorschriften). In de codes energie zijn afspraken opgenomen tussen netbeheerders en de gebruikers van het elektriciteits- en gasnet, waaronder energieleveranciers.  

   

  Op de site van ACM (www.acm.nl) is meer informatie te vinden over het ontwerpbesluit en over codes energie. Op de site is bijvoorbeeld te vinden waar deze codes onder andere over gaan:

   

 • “het berekenen van de tarieven door de netbeheerders. Voor welke diensten mogen netbeheerders een tarief in rekening brengen en hoe wordt dit tarief berekend?

 • de toegang tot het netwerk. Waar moet een energieleverancier van gas of elektriciteit aan voldoen als hij gebruik wil maken van het netwerk?

 • vergoedingen bij stroomuitval. Wat krijgen huishoudens en bedrijven vergoed bij stroom- of gasstoringen?

 • afspraken over het uitwisselen van gegevens in de Nederlandse energiemarkt tussen  netbeheerders, energieleveranciers, meetbedrijven en andere netgebruikers.”

   

Mocht u vragen hebben op het gebied van energie en recht, neem dan gerust contact op met Hans Koenders en/of Simone Pipping.