Dorhout Advocaten, Groningen | T 050-520 6 520 | F 050-520 6 599 | info@dorhout.nl
Testvisual

Lokaal opgewekte energie afnemen via een zogenaamde ‘directe lijn’

Er is al meer geschreven over de mogelijkheid om een eigen net te beheren, een zogenaamd gesloten distributiesysteem[1]. Ook is al aan bod gekomen het Besluit experimenten decentrale duurzame elektriciteitsopwekking (hierna: Experimenten AMvB)[2], dat kleinverbruikers de mogelijkheid biedt om gezamenlijk op te treden zowel als producent, leverancier en – in bepaalde gevallen - ook als netbeheerder. Wilt u lokaal opgewekte elektriciteit of gas via een elektriciteitslijn of gasleiding rechtstreeks afnemen? Wellicht is er in dat geval sprake van een zogenaamde directe lijn en kunt u uzelf de moeite van het indienen van een ontheffingsaanvraag besparen.

 

Een directe lijn kan zowel een elektriciteitslijn zijn als een gasleiding. Er zijn twee types:

 

  • Type A: een verbinding die een geïsoleerde producent rechtstreeks met een geïsoleerde verbruiker verbindt (er is geen sprake van een aansluiting op het regionale net);[3] en

 

  • Type B: een verbinding waarbij ten hoogste één aansluiting bestaat op het regionale net, die een producent met tussenkomst van een leverancier rechtstreeks verbindt met één of meer met name zakelijke verbruikers.[4]

 

Het voordeel van een directe lijn is dat u – in tegenstelling tot een gesloten distributiesysteem of een net op grond van de Experimenten AMvB – geen ontheffing hoeft aan te vragen voor het beheren van deze lijn. Een dergelijke directe lijn wordt immers niet gekwalificeerd als een ‘net’ waarvoor een netbeheerder dient te worden aangewezen (artikel 1 lid 1 sub i Elektriciteitswet en artikel 1 lid 1 sub d Gaswet).

 

Als er sprake is van een directe lijn dient u die te melden bij de Autoriteit Consument & Markt (hierna: ACM). Dit is een aanzienlijk minder ingewikkeld proces dan een ontheffingsaanvraag. Het merendeel van de gemelde directe lijnen betreft type B elektriciteitslijnen vanwege leveringszekerheid.

Wilt u weten welke directe lijnen zijn gemeld bij de ACM, klik dan op onderstaande link voor een overzicht dat door ACM is gepubliceerd:

https://www.acm.nl/download/documenten/acm-energie/register-directe-lijnen-internet.pdf

 

Bent u benieuwd of in uw situatie sprake is van een directe lijn. neem dan contact op met Simone Pipping of Hans Koenders .[1] Voor meer informatie over gesloten distributiesystemen klik op onderstaande link:

http://www.dorhout.nl/nieuws/uw-eigen-elektriciteitsnet-beheren/159?page=10

[2] Voor meer informatie over de Experimenten AMvB klik op onderstaande link:

http://www.dorhout.nl/nieuws/openstelling-experimenten-amvb-vanaf-2-mei-2016/208?page=3

[3] Zie artikel 1 lid 1 sub ar onder 1° van de Elektriciteitswet en artikel 1 lid 1 sub an onder 1° van de Gaswet.

[4] Zie artikel 1 lid 1 sub ar onder 2° van de Elektriciteitswet en artikel 1 lid 1 sub an onder 2° van de Gaswet.