Dorhout Advocaten, Groningen | T 050-520 6 520 | F 050-520 6 599 | info@dorhout.nl
Testvisual

Voortgang MariGreen project

Dorhout Advocaten is betrokken bij het MariGreen Project als partner in het deelproject Low Pressure Tank and bunker Storage (LTPS). Op verschillende juridische vlakken wordt de haalbaarheid van het concept onderzocht. De afgelopen maanden hebben vooral in het teken gestaan van de vraag wie de intellectuele eigendomsrechten toekomt en wie welke rechten heeft als het concept in exploitatie komt. Er zijn verschillende bijeenkomsten geweest in de maanden mei en juni van dit jaar om hierover met de Nederlandse en Duitse projectpartners, zo ook op 19 mei jl op het kantoor van Dorhout Advocaten. Voor de zomerperiode hopen we voornoemde onderwerpen geregeld te hebben.

Het is van groot belang om helderheid te krijgen in dergelijke projecten over wie de intellectuele eigendomsrechten toekomen en hoe het recht op exploitatie geregeld wordt, ter voorkoming van conflicten in de toekomst.

Hans Koenders en Simone Pipping zijn namens Dorhout Advocaten betrokken bij het MariGreen project.