Dorhout Advocaten, Groningen | T 050-520 6 520 | F 050-520 6 599 | info@dorhout.nl
Testvisual

Vanaf 1 april negen subsidieregelingen open voor energie-innovatieprojecten

In 2016 stelt het Ministerie van Economische Zaken € 125 miljoen beschikbaar voor energie-innovatieprojecten. De subsidies voor de Topsector Energie[1] zijn bedoeld voor het stimuleren van “onderzoek, ontwikkeling en demonstraties rond duurzaam opgewekte energie, energiebesparing en slimme inpassing van energie”. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is verantwoordelijk voor de uitvoering van de subsidieregelingen.

 

Het betreft de volgende regelingen:

 

 • Biobased Economy en Groen Gas (BBEG) Innovatie

 • Demonstratie energie Innovatie (DEI)

 • Energie en Industrie Early Adopter Projecten (EAP's)

 • Energie en Industrie Joint Industry Projets (JIP's)

 • Hernieuwbare Energie

 • LNG

 • Upstream Gas

 • Urban Energy

 • Wind op zee R&D

   

  Bent u van plan om een subsidie aan te vragen en wilt u meer weten over bijvoorbeeld de voorwaarden? Klik dan op de regeling die voor u interessant is, om naar de betreffende site te gaan.

   

  Houd er rekening mee dat voor de subsidieregelingen verschillende openstellingstermijnen gelden. Als RVO.nl een aanvraag te laat ontvangt of als na de sluiting van een tender de aanvraag niet compleet is, zal de aanvraag worden afgewezen. Het is mogelijk om uw idee vooraf door RVO.nl te laten toetsen. Dit moet echter wel drie weken voor de sluiting van de regeling.

   

  Komt u niet in aanmerking voor een subsidie op grond van de regeling energie-innovatieprojecten? Wellicht komt u wel in aanmerking voor een andere subsidieregeling, zoals de exploitatiesubsidie SDE+ (Stimulering Duurzame Energieproductie). Deze regeling is bedoeld voor bedrijven en instellingen die hernieuwbare energie produceren en heeft betrekking op hernieuwbare energietechnieken. De regeling is onderverdeeld in de volgende categorieën: Biomassa, Geothermie, Water, Wind en Zon.

  Bent u hierin geïnteresseerd? Kom dan snel in actie, want u heeft tot 28 april 2016 (17.00 uur) de tijd om een aanvraag in te dienen. De volgende mogelijkheid tot het indienen van een aanvraag is in oktober 2016. Ga voor meer informatie over SDE+ naar de site van RVO.nl:

  http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stimulering-duurzame-energieproductie-sde

   

  Voor vragen en/of opmerkingen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Simone Pipping of Hans Koenders .[1] De Topsector Energie bundelt de innovatiebudgetten van de overheid, het bedrijfsleven en kennisinstellingen in programma’s waarmee zij de innovatiekracht van de energiesector organiseert en stimuleert. Het doel is om de Nederlandse concurrentiekracht te versterken en zowel werkgelegenheid, welvaart als duurzamere energiehuishouding te bieden.