Dorhout Advocaten, Groningen | T 050-520 6 520 | F 050-520 6 599 | info@dorhout.nl
Testvisual

BTW teruggave zonnepanelen in 2016

 

In juni 2013 heeft het Europese Hof van Justitie uitspraak gedaan in de zaak Fuchs[1] waardoor het mogelijk is geworden om de betaalde BTW terug te vragen op een investering voor zonnepanelen. Hierdoor wordt een dergelijke manier van stroom opwekken financieel aantrekkelijker.


Het terugvragen van de BTW op zonnepanelen is onlangs nog aantrekkelijker geworden omdat de BTW op zonnepanelen in juli 2015 is verhoogd van 6 naar 21 procent. Sinds augustus 2013 is er geen landelijke subsidie meer op zonnepanelen.


De bovenstaande BTW-verhoging hoeft dus geen financiële gevolgen te hebben. 


Wanneer u in het bezit bent van een netgekoppelde PV-installatie en u energie terug levert aan een energieleverancier, wordt u fiscaal als ondernemer gezien voor de BTW.[2] Deze belastingregel vloeit voort uit de uitspraak van het Hof van Justitie in de eerder genoemde zaak Fuchs.


In deze zaak behandelde het Hof van Justitie de vraag of stroom terug leveren op het net een economische activiteit is. Onder rechtsoverweging vier van het arrest Fuchs wordt artikel 4 lid 2 van de zesde richtlijn[3] genoemd, waarin is verwoord wat als economische activiteit wordt beschouwd:


“Als economische activiteit wordt in het bijzonder beschouwd de exploitatie van een lichamelijke of onlichamelijke zaak om er duurzaam opbrengst uit te verkrijgen.”


Doordat tegen een vergoeding elektriciteit werd geproduceerd waarbij duurzaam elektriciteit aan het elektriciteitsnet werd geleverd, valt de exploitatie van de zonnepanelen onder het begrip economische activiteit.[4]


Deze regeling geldt voor bezitters die na 20 juni 2013 zonnepanelen hebben laten installeren. Tegenwoordig zijn er ook bedrijven die deze teruggave voor een klein bedrag regelen. Echter, het terugvragen is niet erg lastig waardoor u dit ook prima zelf kunt doen. Om de BTW terug te vragen moet u een stappenplan volgen. Deze is te vinden op de site van de belastingdienst.


http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/hoe_werkt_de_btw/voor_wie_geldt_de_btw/eigenaren_van_zonnepanelen


Goed om te weten is dat verschillende gemeenten in tegenstelling tot het rijk wel subsidies verstrekken bij de aanschaf van zonnepanelen. Op de website www.energiesubsidiewijzer.nl staat voor welke gemeenten dit geldt.


Indien u vragen heeft over dit onderwerp, neemt u dan gerust contact op met Simone Pipping of Hans Koenders.

 [2] Belastingdienst.nl, Home, btw, hoe werkt de btw, voor wie geldt de btw, eigenaren zonnepanelen, van http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/hoe_werkt_de_btw/voor_wie_geldt_de_btw/eigenaren_van_zonnepanelen

[3]  Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 4 van de Zesde richtlijn (77/388/EEG) van de Raad van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting – Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag (PB L 145, blz. 1), zoals gewijzigd bij richtlijn 95/7/EG van de Raad van 10 april 1995 (PB L 102, blz. 18)

[4] Hof van Justitie, 20 juni 2013, zaak C-219/12, Ro. 27, 28  arrest Fuchs