Dorhout Advocaten, Groningen | T 050-520 6 520 | F 050-520 6 599 | info@dorhout.nl
Testvisual

De verwachte werkgelegenheidsgroei tot 2016

Het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt geeft in haar laatste rapport (december 2011) aan dat voor de periode tot 2016 de verwachte werkgelegenheidsgroei 0,4% gemiddeld per jaar bedraagt.

 

Als gevolg van de sectorale ontwikkelingen zal de werkge legenheid naar verwachting dalen in alle beroepsklassen, met uitzondering van de medische en paramedische beroepen en de verzorgende en dienstverlenende beroepen. Vooral lager opgeleiden in de verzorgende beroepen hebben voordeel bij de groei van de zorgsector.

 

Nieuwe bezuinigingen in de zorgsector kunnen de op de middellange termijn verwachte groei van de werkgelegenheid echter nog wel in de weg staan.