Dorhout Advocaten, Groningen | T 050-520 6 520 | F 050-520 6 599 | info@dorhout.nl
Testvisual

Digitalisering rechtspraak: Wat is de stand van zaken?

Op 26 mei 2015 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel dat digitaal procederen in eerste aanleg mogelijk maakt,  met algemene stemmen aangenomen. Het betreft het eerste van de vier benodigde wetsvoorstellen. Het tweede wetsvoorstel over digitaal procederen in hoger beroep, ligt op dit moment bij de Tweede Kamer. De overige 2 uitvoeringswetten zijn thans nog niet ingediend.

 

Zodra 3 van de 4 wetten zijn aangenomen, mag de rechtspraak beginnen met het treffen van ‘alle nodige voorbereidingen’. De planning was dat na een gewenningsperiode van 6 maanden, het digitaal procederen per 1 januari 2016 zou worden ingevoerd. Deze invoeringsdatum lijkt onhaalbaar.

 

Mocht u naar aanleiding van deze bijdrage vragen hebben, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met Nicole Adema.