Dorhout Advocaten, Groningen | T 050-520 6 520 | F 050-520 6 599 | info@dorhout.nl
Testvisual

Convenant met Instituut voor de Rechtenstudies van de Hanzehogeschool

Op 9 juli a.s. tekenen mr. Gerda van Lingen, Dean van het Instituut voor de Rechtenstudies van de Hanzehogeschool te Groningen en mr. Hans Koenders van Dorhout advocaten een convenant ter bezegeling van de onderlinge samenwerking op het terrein van energie en recht.

 

De Hanzehogeschool heeft als speerpunt het thema energie. Dorhout Advocaten focust zich inmiddels ook al enkele jaren op dit thema, uiteraard vanuit de juridische invalshoek. Een logisch gevolg hiervan is dat beide partijen elkaar gevonden hebben en elkaar de komende jaren gaan versterken.

 

Al langer vindt samenwerking plaats tussen Dorhout Advocaten en de Hanzehogeschool. Dat concentreerde zich vooral rondom EnTranCe (Energy Transition Centre) dat is gevestigd op het Zernike complex. EnTranCe is een proeftuin waar toegepast onderzoek voor energiesystemen plaatsvindt en is vooral een omgeving van techniek. Vanuit Dorhout Advocaten is de afgelopen jaren de juridische component in dit centrum meer en meer geïntroduceerd.

 

Het Instituut voor de Rechtenstudies van de Hanzehogeschool en Dorhout Advocaten beogen met de samenwerking een vergroting van het kennisniveau enerzijds en een versterking van de energiepraktijk anderzijds.

 

Per 1 september a.s. start het Instituut voor de Rechtenstudies een minor energie en recht onder de naam CLEAR (Community for Law and Energy Applied Research). Dorhout Advocaten zal een bijdrage leveren aan het opbouwen van deze minor. Dorhout Advocaten zal daarnaast in het kader van de minor ook stageplaatsen ter beschikking stellen. 

 

Voor vragen over het convenant kunt u contact opnemen met Hans Koenders.