Dorhout Advocaten, Groningen | T 050-520 6 520 | F 050-520 6 599 | info@dorhout.nl
Testvisual

Dient bij het vaststellen van kinderalimentatie rekening te worden gehouden met het kindgebondenbudget?

Op 9 oktober 2015 heeft de Hoge Raad een belangrijke beslissing genomen betrekking hebbend op het vaststellen van kinderalimentatie.

Vanaf 1 januari 2015 tot datum uitspraak is er discussie geweest over de vraag of het kindgebonden budget (KGB) moet worden afgetrokken van de behoefte van het kind of dat dit in aanmerking moet worden genomen bij het vaststellen van de draagkracht van de ouder die het KGB ontvangt.

De Hoge Raad heeft nu duidelijkheid gegeven:

Het KGB moet niet in mindering worden gebracht op de behoefte van het kind, maar het KGB is inkomen en dient bij draagkracht te worden meegenomen. 

Vindplaats: ECLI:NL:HR:2015:3011 http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2015:3011

Voor vragen en/of opmerkingen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Margriet Schutte  en/of Marianne Verheul.