Dorhout Advocaten, Groningen | T 050-520 6 520 | F 050-520 6 599 | info@dorhout.nl
Testvisual

Klimaattop Parijs 2015

Van 30 november tot en met 12 december jl. vond de eenentwintigste klimaatconferentie van de Verenigde Naties (hierna: VN) plaats in Parijs. Alle partijen die onderdeel uitmaken van het UNFCCC, het klimaatverdrag van de VN, kwamen bijeen.


Bijna 200 deelnemers hebben op 12 december jl. ingestemd met een nieuw klimaatverdrag, in grote lijnen inhoudende de beperking van uitstoot van broeikasgassen en een beperking van de opwarming van de aarde tot maximaal 2 graden, met 1,5 graad als streefwaarde.


Voorafgaand aan de conferentie is door de VN een ontwerptekst opgesteld voor een nieuw klimaatverdrag, ter vervanging van  het Kyoto protocol van 1997.


Er is tijdens de conferentie in Parijs lang onderhandeld over de definitieve tekst van het nieuwe klimaatverdrag. Vele doelstellingen van de klimaatconferentie zijn gehaald. Alle deelnemende landen zijn akkoord gegaan met de twintig pagina’s tellende tekst, waarin de navolgende hoofdpunten zijn afgesproken:


  • Het verdrag zal in werking treden als dit door minstens 55 staten geratificeerd is, die verantwoordelijk zijn voor 55% van de CO2 uitstoot;

  • Het doel is om zo snel mogelijk een einde te maken aan de stijging van broeikasgassen. Halverwege de 21e eeuw moet er een evenwicht zijn tussen alle uitstoot van broeikasgassen en het vermogen van de natuur om dit te kunnen absorberen;

  • De opwarming van de aarde moet worden beperkt. De wereldwijde stijging van de temperatuur moet in 2100 beperkt zijn tot 2˚C vergeleken met het niveau van vóór de opkomst van de industrie. Er wordt gestreefd om die stijging met 2˚C te verlagen tot 1,5 ˚C;

  • Elke vijf jaar wordt het klimaatbeleid van alle landen geëvalueerd. De eerste controle vindt plaats in 2023;

  • Rijke ontwikkelde landen moeten ontwikkelingslanden met geld helpen hun uitstoot te verminderen. Per jaar moet er 91 miljard euro beschikbaar worden gesteld.


Het nieuwe klimaatverdrag is wereldwijd met enthousiasme ontvangen. Gastheer president Hollande van Frankrijk sprak van een “historisch akkoord”, net zoals president Obama van de Verenigde Staten en premier Rutte. Ook vanuit landen als China en India kwamen tevreden reacties.


Kritische reacties kwamen vooral uit de milieuhoek. Greenpeace liet weten dat het nieuwe klimaatverdrag tekort schiet, maar wel hoop biedt. Volgens het Wereld Natuur Fonds gaan de ambities van het verdrag niet ver genoeg.


Het klimaatverdrag lijkt hoe dan ook een stap in de goede richting. De tekst van de het klimaatverdrag kan via deze link

  http://www.dorhout.nl/downloads/Tekst_Klimaatverdrag_Parijs_12_december_2015.pdf

geraadpleegd worden.