Dorhout Advocaten, Groningen | T 050-520 6 520 | F 050-520 6 599 | info@dorhout.nl
Testvisual

Zuidbroek Kamp(t) met stikstoffabriek: minder gasboringen

Minister Henk Kamp (Economische Zaken) heeft samen met de Gasunie plannen gemaakt om een grote stikstoffabriek te realiseren in Zuidbroek. Het plan is om een stikstoffabriek te bouwen naast de stikstoffabriek die er al staat. De nieuwe fabriek wordt acht tot tien keer zo groot als de huidige fabriek.

 

De realisatie van een stikstoffabriek kan een aandeel hebben in de vermindering van het boren naar gas in het Groningenveld. Aangezien de Nederlandse gasinfrastructuur gemaakt is voor het gas dat wordt gewonnen uit het Groningenveld, is het niet mogelijk om hiervoor geïmporteerd gas te gebruiken.

 

Het type gas dat men wint in het Groningenveld wordt ook wel ‘laagcalorisch gas’ genoemd. Geïmporteerde gassen zijn vaak van hoogcalorische kwaliteit. Hoogcalorisch gas is niet geschikt voor de Nederlandse gasfornuizen en cv-ketels. Voor dit probleem is inmiddels een oplossing gevonden.

 

Wanneer men hoogcalorisch gas vermengt met stikstof ontstaat er gas van laagcalorische kwaliteit. Een dergelijk vermengingsproces vindt al plaats in de huidige stikstoffabriek in Zuidbroek. Wanneer er een nog grotere stikstoffabriek komt, kan er op nog grotere schaal hoogcalorisch gas worden vermengd tot laagcalorisch gas. Het gas dat men hiervoor gebruikt, hoeft niet meer uit het Groningenveld te komen. Dit kan worden geïmporteerd uit bijvoorbeeld Noorwegen of Rusland.

 

Om te voorkomen dat er ongewenste, andere bouwwerken komen op de plek van de nieuwe stikstoffabriek is een voorbereidingsbesluit genomen als bedoeld in artikel 3.7, vierde lid, van de Wet ruimtelijke ordening (Wro).

 

In een voorbereidingsbesluit geeft de gemeenteraad aan dat hij een nieuw bestemmingsplan of een herziening van een geldend bestemmingsplan voorbereidt. Voorbereidingsbesluiten zijn er om ruimtelijke ontwikkelingen die in het nieuwe bestemmingsplan onmogelijk zijn, te voorkomen. In een voorbereidingsbesluit staat voor welk gebied het geldt en wanneer het in werking treedt. Het geldt voor één jaar. Binnen deze periode moet de gemeente het nieuwe bestemmingsplan voorbereiden, afronden en ter inzage leggen. Tegen een voorbereidingsbesluit kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.


Voor vragen en/of opmerkingen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Annelies Schwartz