Dorhout Advocaten, Groningen | T 050-520 6 520 | F 050-520 6 599 | info@dorhout.nl
Testvisual

NAM aansprakelijk voor immateriële schade aardbevingen

De rechtbank Noord-Nederland heeft bij vonnis d.d. 1 maart 2017 bepaald dat NAM en de Staat der Nederlanden onrechtmatig hebben gehandeld (6:162 BW) tegen een grote groep eisers in deze procedure. Deze groep eisers is woonachtig in het aardbevingsgebied in de provincie Groningen. Dagelijks ondervinden zij de nadelige gevolgen van de gaswinning door NAM, toegestaan door de Staat.

 

Slechts voor NAM geldt dat zij aansprakelijk wordt geacht voor de immateriële schade die een grote groep eisers heeft geleden. De rechtbank overweegt dat voor het deel van het Groningenveld waar regelmatig aardbevingen worden gevoeld en schade wordt geleden, gesproken kan worden van een situatie waarin door NAM een ernstige inbreuk wordt gemaakt op een fundamenteel persoonlijkheidsrecht, zodat voor recht verklaard kan worden dat NAM de immateriële geleden schade moet vergoeden. Over de hoogte van de schade moet overigens nog wel een aparte procedure gevoerd worden (een zogenaamde schadestaatprocedure).

 

De uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland is een nieuwe in de reeks aardbevingenuitspraken. Voor het eerst is vastgesteld dat NAM ook aansprakelijk is voor immateriële schade als gevolg van aardbevingen.

 

Wilt u de uitspraak lezen? Klik dan op onderstaande link:

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNNE:2017:715)

 

Mocht u zelf schadelijke gevolgen ondervinden van aardbevingen (materieel en/of immaterieel) dan staan Hans Koenders en Simone Pipping u graag te woord.