Dorhout Advocaten, Groningen | T 050-520 6 520 | F 050-520 6 599 | info@dorhout.nl
Testvisual

Artikel gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Energierecht

Hans Koenders en Simone Pipping hebben opnieuw een artikel geschreven dat is gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Energierecht (NTE). De titel luidt: ‘Meerdere leveranciers op één aansluiting’.

 

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft op 13 juli 2017 een codebesluit genomen genaamd: ‘Meerdere leveranciers op een aansluiting’ (het besluit MLOEA). Dit besluit maakt het voor zowel groot- als kleinverbruikers mogelijk om meerdere leveranciers op één aansluiting te contracteren. Een bedrijf heeft in dat geval bijvoorbeeld een contract met één leverancier voor de afname van elektriciteit en een contract met een andere leverancier voor teruglevering van de door middel van zijn productie-installatie opgewekte elektriciteit. Het is ook mogelijk om voor verschillende installaties achter dezelfde aansluiting elektriciteit geleverd te krijgen van verschillende leveranciers.

 

Het besluit MLOEA is een paraplubesluit, waarin diverse codes worden gewijzigd en heeft alleen betrekking op elektriciteit en niet op gas. Dit besluit is een belangrijke stap ter bevordering van de energietransitie. Er zullen echter nog veel meer stappen moeten worden gezet. Het besluit MLOEA treedt op 24 maart 2018 in werking.

 

Begin 2017 hebben wij al een nieuwsbericht geschreven over de mogelijkheid om meerdere leveranciers op één aansluiting te contracteren. Op dat moment was alleen nog het ontwerpbesluit gepubliceerd. Klik op onderstaande link voor dit nieuwsbericht:

http://www.dorhout.nl/nieuws/meerdere-leveranciers-op-een-aansluiting-mogelijk/239?page=3

 

Bent u benieuwd naar het artikel of heeft u vragen over het onderwerp, neem dan contact op met Simone Pipping of Hans Koenders.