Dorhout Advocaten, Groningen | T 050-520 6 520 | F 050-520 6 599 | info@dorhout.nl
Samenwerking_919x190

Samenwerking

 

 

Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

 

Togamaster
Sinds 2008 neemt Dorhout Advocaten deel aan de Togamaster Nederlands Recht van de RUG. Tijdens de masterstudie krijgen gemotiveerde studenten bij Dorhout Advocaten de gelegenheid om als togamaster praktijkervaring op te doen. Zij krijgen zodoende een duidelijk beeld van het werk van een advocaat.

 

EDGaR
Dorhout Advocaten werkt samen met de Groningen Centre of Energy Law (GCEL), onderdeel van de juridische faculteit van de RUG. Het GCEL coördineert het onderzoek en onderwijs op het gebied van het energierecht in de gehele energieketen, werkt samen met marktpartijen zoals de Gasunie, GasTerra en de Energy Valley en is onderdeel van het Groningen Energy and Sustainability Program (GESP). Bovendien participeert GCEL in het programma Energy Delta Gas Research (EDGaR) dat onderzoek verricht naar de verduurzaming van de gas c.q. energiesector.

 

In het kader van deze samenwerking ondersteunt Dorhout Advocaten een promotieplaats en is Daisy Tempelman vanaf 1 september 2011 gedurende vier jaren parttime als juridisch medewerker aan Dorhout Advocaten verbonden. Naast haar promotieonderzoek op het gebied van "Changing Energy Markets, Risks and Liabilities" verricht Daisy werkzaamheden voor Dorhout Advocaten op het terrein van energierecht en aansprakelijkheidsrecht.

 

 

Gasunie

 

Tussen Dorhout Advocaten en de N.V. Nederlandse Gasunie te Groningen bestaat een samenwerkingsverband op het gebied van uitwisseling van juridische expertise. In dit kader worden verschillende advocaten van ons kantoor op incidentele en tijdelijke basis bij de N.V. Nederlandse Gasunie geplaatst.

 

 

foto

Ook met Dorhout samenwerken ?

Heeft u een idee voor een samenwerking met Dorhout Advocaten? Of heeft u hierover een vraag?  Neem dan contact op met Gerard Breuker.