dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

Het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt geeft in haar laatste rapport (december 2011) aan dat voor de periode tot 2016 de verwachte werkgelegenheidsgroei 0,4% gemiddeld per jaar bedraagt.

Als gevolg van de sectorale ontwikkelingen zal de werkge legenheid naar verwachting dalen in alle beroepsklassen, met uitzondering van de medische en paramedische beroepen en de verzorgende en dienstverlenende beroepen. Vooral lager opgeleiden in de verzorgende beroepen hebben voordeel bij de groei van de zorgsector.

Nieuwe bezuinigingen in de zorgsector kunnen de op de middellange termijn verwachte groei van de werkgelegenheid echter nog wel in de weg staan.

0

Related Posts

ACM LEGT ENERGIELEVERANCIERS LAST…

ACM LEGT ENERGIELEVERANCIERS LAST ONDER DWANGSOM OP VOOR STUREN ONDUIDELIJKE FACTUREN   Bij besluiten d.d. 12 december 2017 heeft ACM de energieleveranciers Fenor en Robin Energie een last onder dwangsom…
Lees meer

TUINBOUWCOMBINATIE HARMELERWAARD VERKRIJGT ONTHEFFING…

TUINBOUWCOMBINATIE HARMELERWAARD VERKRIJGT ONTHEFFING GASNET   Het netbeheer van gas is in beginsel voorbehouden aan netbeheerders die op grond van de Gaswet daartoe zijn aangewezen. Op grond van art. 2a…
Lees meer

HOGERE BTW AFTREK BIJ…

HOGERE BTW AFTREK BIJ ZONNEPANELEN OP KANTOOR AAN HUIS   Op 28 november 2017 heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een uitspraak gedaan over BTW aftrek in relatie tot zonnepanelen. Belanghebbende heeft…
Lees meer