WEER EEN ENERGIELEVERANCIER FAILLIET: ROBIN ENERGIE

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

WEER EEN ENERGIELEVERANCIER FAILLIET: ROBIN ENERGIE Robin Energie is opgericht in 2010 en richtte zich op klanten met betalingsproblemen. Vaak konden deze klanten niet bij andere leveranciers terecht of waren zij al afgesloten. Of wanbetalers de oorzaak van het faillissement zijn is tot op heden onbekend. Op 28 februari 2019 is Robin Energie failliet verklaard. […]

ONTHEFFING VOOR SMART GRID WESTLAND

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

ONTHEFFING VOOR SMART GRID WESTLAND   De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft op 29 november 2018 het besluit genomen om Westland Infra Netbeheer  een ontheffing te verlenen op grond van artikel 37a Elektriciteitswet. Die bepaling op basis waarvan Westland Infra Netbeheer een ontheffing heeft ontvangen houdt kort samengevat in dat een aanvrager ontheven kan […]

GASWINNING GRONINGEN, HET EINDE IN ZICHT?

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

GASWINNING GRONINGEN, HET EINDE IN ZICHT?   Op 29 maart 2018 werd het nieuwsbericht met de titel: ‘Kabinet: einde aan gaswinning in Groningen’ verspreid. De gaswinning uit het Groningenveld wordt op zo kort mogelijke termijn volledig beëindigd, zo volgt uit een brief van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 29 maart 2018. De […]

BESLUIT ACM: TENNET VERANTWOORDELIJK VOOR VERPLAATSING KABELS VAN 150 KV-INSTALLATIE NAAR NIEUWE INSTALLATIE

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

BESLUIT ACM: TENNET VERANTWOORDELIJK VOOR VERPLAATSING KABELS VAN 150 KV-INSTALLATIE NAAR NIEUWE INSTALLATIE   ACM heeft in een geschilbesluit d.d. 9 oktober 2018 geoordeeld dat TenneT verantwoordelijk is voor de verplaatsing van de kabels van een 150 kV-installatie naar een nieuw te bouwen 150 kV-installatie in het net van TenneT. De aanvraag voor geschilbeslechting was […]

UITSPRAAK HOGE RAAD TARIFERING WARMTENET EINDHOVEN

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

UITSPRAAK HOGE RAAD TARIFERING WARMTENET EINDHOVEN   Op 23 november 2018 heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan in de zaak tussen Ennatuurlijk als warmteleverancier/beheerder van een warmtenet en drie huishoudelijke afnemers van warmte die zijn aangesloten op een  warmtenet in Eindhoven. De Hoge Raad verwerpt het cassatieberoep van Ennatuurlijk en doet de zaak verder […]

KONSTRUKTIEBEDRIJF COOPS EN NIEBORG B.V. FAILLIET

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

KONSTRUKTIEBEDRIJF COOPS EN NIEBORG B.V. FAILLIET   Op 27 november 2018 is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Konstruktiebedrijf Coops en Nieborg B.V., gevestigd aan de Industrieweg 11 te Hoogezand (9601 LJ), door Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, in staat van faillissement verklaard.   mr P. Lettinga is als curator aangesteld.   Mededelingen:    Geïnteresseerden in overname van […]

INNOVA ENERGIE NEEMT KLANTEN OVER UIT HET FAILLISSEMENT VAN ENERGIEFLEX

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

INNOVA ENERGIE NEEMT KLANTEN OVER UIT HET FAILLISSEMENT VAN ENERGIEFLEX   Op 22 oktober 2018 is Energieflex failliet verklaard, na een korte periode van surseance van betaling. Innova Energie breidt haar klantenbestand uit met de circa 100.000 aansluitingen van huishoudens van Energieflex. Energieflex bediende de consumentenmarkt, terwijl Innova Energie zich voor de overname richtte op […]

OPINIE: LANG LEVE DE DOORSTART NA PRE-PACK?

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

OPINIE: LANG LEVE DE DOORSTART NA PRE-PACK?   Na Smallsteps, Bogra en Heiploeg is er een uitspraak van de Rechtbank Limburg over de pre-pack, die vooraf ging aan het faillissement van Princen Transmission. De rechtbank oordeelt dat alle werknemers in beginsel in dienst blijven bij de doorstarter. Volgens de rechtbank was het faillissement niet gericht op liquidatie van het vermogen van de […]

WIJZIGINGSVERZOEK ONTHEFFING WINDNET OOST-FLEVOLAND AFGEWEZEN

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

WIJZIGINGSVERZOEK ONTHEFFING WINDNET OOST-FLEVOLAND AFGEWEZEN   De Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) heeft enkele jaren geleden, op 18 februari 2014, een ontheffing verleend van het verplicht aanwijzen van een netbeheerder op grond van artikel 15, eerste lid van de Elektriciteitswet aan Windnet Oost-Flevoland B.V. (hierna WOF). Vervolgens heeft WOF op 12 september 2017 een […]