Gerard Breuker

Gerard is one of our partners and lawyers
Buitengerechtelijk akkoord met schuldeisers

Een bedrijf heeft een product ontwikkeld dat wordt verkocht aan bedrijven in de zorg. Dit bedrijf raakt in financiële problemen geraakt, maar wel goede vooruitzichten. Wij hebben een buitengerechtelijk akkoord bereikt met alle ca. 35 schuldeisers, vorderingen totaal ca € 900.000,- voorstel was slechts 10% (20% fiscus) maar toch gelukt om iedereen mee te krijgen. (Helaas heeft vervolgens Repoint besloten om toch failliet te laten gaan…)

Kwaliteiten

Daadkrachtig
Energiek

Ontruiming krakers

Met succes doen laten ontruimen van gekraakte onroerende zaak.
Lees meer…


Voormalig vennoten niet aansprakelijk voor huurachterstand v.o.f.

De vennootschap onder firma Boelens Jorritsma Groep (de VOF) heeft op 28 januari 2008 een huurovereenkomst gesloten met eiser betreffende een bedrijfspand aan de Peizerweg te Groningen.
Lees meer…


Verzoek tot vaststelling van wanbeleid afgewezen

In deze zaak heeft de Ondernemingskamer Gerard Breuker als onderzoeker aangesteld. De eisers/verzoekers verzochten dat van enkele ondernemers uit Emmen wanbeleid zou worden vastgesteld. Maar dit verzoek werk afgewezen.
Lees meer…


Toekenning vergoeding immateriële schade

Gedaagde heeft op verzoek en met toestemming van mevrouw X aan RTV-Noord een radio-interview gegeven waarbij zij heeft bekend gemaakt dat mevrouw X aangifte heeft gedaan van verkrachting door eiser.
Lees meer..


Met succes verweer gevoerd tegen aansprakelijkstelling van bestuurders

Hebben de bestuurders van de failliete naamloze vennootschap hun taak onbehoorlijk vervuld?
Lees meer…

“Ik vind het geweldig als een tevreden klant tegen me zegt: Het geld dat ik aan m’n advocaat heb gespendeerd, kan ik in de toekomst dubbel en dwars terugverdienen. En het scheelde onderweg ook nog eens een hoop onnodige narigheid en stress. Mooie investering, toch?”


“Gratis tip – een quick win voor alle ondernemers: leg goed vast wat je afspreekt. Waarom? Bij het opschrijven van afspraken komt altijd naar boven wat de intentie is! Dan hoor je: “Ho wacht even, ik zie nu dat je dit en dat schrijft, maar ho even, als dát de bedoeling is, dan moeten we het anders opschrijven”


“Je bent altijd op zoek naar verbetering. Wat je nu doet, dat wil je goed doen, daar wil je beter in worden. Dat is bij Dorhout veel belangrijker dan groter groeien. Groeien is prima, niks mis mee, je klanten heel goed bedienen is het allerbelangrijkste.”

MINI CV

In 1990 I graduated from the University of Groningen. After completing my military service requirements at the 44th armoured infantry battalion in Zuidlaren, I started work as a lawyer in Leeuwarden in 1991, at the firm now named Rotshuizen Geense Advocaten.

In 1994 I moved my practice to Groningen (Rollingswier Advocaten). In the early years I focused almost exclusively on criminal law and later also the administrative law. Gradually, I started to focus increasingly on insolvency law.

Since 1999 I have carried out my practice as a self-employed person, first within a general partnership with Rollingswier Advocaten and now as a partner of Dorhout Advocaten N.V.

Since out of the various legal areas the legal area Insolvency Law suits me best, I started to specialize in that area in 1998. First, I completed the postgraduate course in Insolvency Law (RuG) in that year and in 2005 I completed the Grotius/ Insolad specialization course in Insolvency Law (KuN). In 2008, I completed the further specialization course in Financial Economics for Trustees (Erasmus).

The insolvency practice is crisis management at its best: decisions must be made. I enjoy it every time. But there is more to insolvency and I have found that a crisis such as this requires a team effort, because in a complex situation quick, accurate and targeted action is needed.

I am regularly appointed by the Enterprise Chamber of the Amsterdam Court of Appeal as a researcher into possible mismanagement within companies in so-called survey procedures.

Specialistist training

  • Grotius / Insolad specialization course in Insolvency Law (KuN).
  • Specialization Financial Economics for Curators (Erasmus).

Additional activities

  • member of the daily management Dorhout Advocaten N.V.
  • member of the association Insolad
  • member of Insol Europe member of Insol Internationalinsol board
  • collator from St. Jacob’s or St. Jobsleen to Oldehove
  • member of the VNO-NCV Noord

Specialisations

  • Insolvency law
  • Business law