Joost den Dulk
Joost is onze juridisch adviseur

MINI CV

Na afstuderen (1976) aan de RUG ben ik als bedrijfsjurist (met als specialisatie privaat- en ondernemingsrecht) in hoofdzaak werkzaam geweest voor de olie- en gasindustrie in Nederland. Belangrijke elementen daarbij waren het opzetten en bewaken van samenwerkingsvormen in brede zin en advisering bij ook grotere projecten binnen die sector. Onderhoud van relaties met andere ondernemingen en overheidsorganen van verschillende aard speelden daarbij een grote rol. Sinds 2010 ben ik zelfstandig adviseur binnen genoemd werkterrein met een zekere specialisatie op het gebied van het mijnrecht.