Margot Gozoglu

Mini CV

In 2016 ben ik cum laude afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen met als specialisatie privaatrecht. Tijdens mijn studie heb ik verschillende stages gelopen waaronder bij het Openbaar Ministerie, de rechtbank en bij Dorhout Advocaten.

Na mijn studie heb ik enkele jaren als jurist bij de overheid gewerkt waarbij ik mij heb gefocust op de gaswinnings- en aardbevingsproblematiek in het noorden en het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht. In deze functie heb ik mij onder meer beziggehouden met de ontwikkeling en implementatie van beleid en het opstellen van juridische adviezen. Als juridisch adviseur staat, net als in de advocatuur, het bedenken van verbeteringen en oplossingen centraal.

In januari 2019 ben ik overgestapt naar de advocatuur en sindsdien ben ik werkzaam bij Dorhout Advocaten in de algemene civiele praktijk. Daadkrachtig optreden, zorgvuldigheid en betrokkenheid zijn voor mij vanzelfsprekend. Ik denk graag met u mee om snelle en praktische oplossingen te vinden en daarmee optimaal resultaat te behalen.

Publicaties

  • mr. M.C. Gozoglu, Aansprakelijkheid van de mijnbouwexploitant voor materiële schade ontstaan door gaswinningsactiviteiten, Den Haag: Boom juridisch 2017.
  • mr. M.C. Gozoglu, Aansprakelijkheid van de mijnbouwexploitant voor waardedaling van onroerende zaken door gaswinning. Juridische aspecten van gaswinning: een ‘Groningse’ verkenning. Deventer: Wolters Kluwer, 2019, pp 83-106 (Monografieën privaatrecht).
  • mr. M.C. Gozoglu, Annotatie bij HR 19 juli 2019 (ECLI:NL:HR:2019:1278), JA 2020/1, samen met prof. mr. dr. F.T. Oldenhuis.

Nevenactiviteiten/ -werkzaamheden

  • Lid Rotaract Club Groningen.
  • Bestuurslid Jonge Balie Groningen-Assen