Rim Duinker Dorhout Advocaten grijs

MINI CV

Na afronding van de opleiding Bedrijfskunde-MER aan de Hanzehogeschool, ben ik in 2010 Nederlands recht (specialisatie privaatrecht) aan de Rijksuniversiteit Groningen gaan studeren.

Naast mijn rechtenstudie was ik als adviseur werkzaam voor een (juridisch) advies- en onderzoeksbureau. Ik adviseerde met name overheidsinstellingen over hun dienstverlening aan bedrijven.

Mijn enthousiasme voor de advocatuur is ontstaan tijdens stages. De advocatuur is voor mij de perfecte combinatie van ‘mensenwerk’ en juridisch inhoudelijk werk, waarbij de belangen van de cliënt altijd centraal staan.

Sinds 1 januari 2014 ben ik in dienst bij Dorhout Advocaten en werkzaam in de algemene civiele praktijk. Door mijn kennis in zowel de bedrijfskunde als het Nederlands recht, ben ik in staat om juridische vragen vanuit verschillende invalshoeken te belichten. Mijn uitdaging is om voor elk vraagstuk een creatieve en praktische oplossing te vinden. Samen met u.

Specialisaties

Advies in de periode voorafgaand aan een (mogelijk) faillissement

Bestuurders van bedrijven die in zwaar weer verkeren hebben vaak de neiging om zich te focussen op een uitweg, zelfs als die er eigenlijk niet meer is. Vanuit het perspectief van de ondernemer bezien is dit heel begrijpelijk, maar als het dan toch mis gaat ligt bestuurdersaansprakelijkheid op de loer. Ik heb verschillende bestuurders geadviseerd in de periode voorafgaand aan een faillissement of surseance van betaling. In een aantal gevallen is een crediteurenakkoord bereikt en in sommige gevallen is een faillissement onafwendbaar gebleken. Door bepaalde handelingen wel, of juist niet te doen, zijn de (persoonlijke) gevolgen van een faillissement steeds zoveel mogelijk beperkt gebleven.


Juridische begeleiding bij bedrijfsovernames

Met kantoorgenoten begeleid ik cliënten bij bedrijfsovernames. In deze trajecten werk je nauw samen met je cliënt naar het moment van de overname. Dit maakt dat je heel doelgericht bezig bent. Tijdens het proces breng je de belangrijkste risico’s in kaart en voorkom je dat concurrentiegevoelige informatie op straat belandt. Daarnaast zie je erop toe dat afspraken goed worden vastgelegd. Hierdoor worden financiële tegenvallers achteraf voorkomen. Het is telkens weer mijn streven om de beste deal voor de cliënt eruit te slepen. De cliënten die ik heb geadviseerd zijn actief in verschillende branches, zoals: de energie-, lease- en vastgoedbranche.


Incassoproblemen zoveel mogelijk voorkomen

De praktijk leert dat leveranciers regelmatig geconfronteerd worden met betalingsproblemen bij hun afnemers, en een eventueel daarop volgend faillissement. De schuldeiser blijft dan vaak met lege handen achter. Bij het maken en vastleggen van afspraken met afnemers kun je deze incassoproblemen zoveel mogelijk voorkomen. Ik heb verschillende schuldeisers bijgestaan bij het vestigen en uitwinnen van hun zekerheden. Hierdoor kon een groot deel van de vorderingen die anders als oninbaar waren beschouwd alsnog worden geïncasseerd.

Geert Spieker – Overstag Uitvoering

“Onze ‘huisadvocaat’ is Dorhout Advocaten. is namens Dorhout onze vaste . Rim is een prettige gesprekspartner die de hoofd- en bijzaken voor de cliënt goed in kaart weet te brengen. In verschillende juridische kwesties hebben we Rim leren kennen als een betrouwbaar iemand met een no-nonsens mentaliteit die van aanpakken weet en die samen met de cliënt goed meedenkt over juridische kwesties en daarbij de kosten mee bewaakt (wat kan je zelf en waar heb je hem bij nodig). Wij bevelen Rim Duinker van harte aan.”

“Als je ziek bent, ga je ook naar de dokter. Als je een juridisch probleem hebt, moet je bij een goede advocaat zijn. Zo simpel is het.”


“Mensen zijn vaak heel strijdvaardig als ze een advocaat inschakelen: ze willen de strijd aangaan! Mijn eerste advies is dan: ho, ho, eerst een stapje terug. Kijk ook even kritisch naar jezelf.”


“Stap 1 moet zijn: probeer nou eens als buitenstaander naar je eigen probleem te kijken – door het zo klein mogelijk te houden.”


“Het állerleukste van advocaat zijn? Het contact met klanten. Met iemand meedenken en samen proberen het beste resultaat te behalen.”


“Een eerlijk verhaal over iemands rechtspositie is uiteindelijk voor iedereen het beste; voor mezelf, voor de klant. Je kunt wel gouden bergen beloven, maar dan ligt teleurstelling op de loer.”


“Het klinkt heel gek, maar soms is ‘nog even niks doen’ de beste optie. Zeker als zaken zich nog moeten uitkristalliseren. Een boze brief, over een kleinigheid die je niet billijk vindt? Ik zou zeggen: wacht rustig de dagvaarding af. Misschien komt die er wel helemaal niet en heb je je voor niks druk gemaakt. Daar hoef ik dan geen uitgebreid verweer voor te schrijven, met onnodige kosten. Dat is niet zinvol, daar heeft een klant niks aan. Als ze zich later nog eens serieus melden, kunnen we het altijd nog oppakken en zien wat dan de beste aanpak is.”


“Mensen zijn nu eenmaal gefocust op wat de ander niet goed heeft gedaan. Dat vind ik ook wel logisch. Maar daar moet je ze wel even op wijzen. Daardoor ben je niet meer zo goed in staat om vanuit de optiek van die ander te kijken naar je eigen gedrag. En dat moet wél!”

Advies in de periode voorafgaand aan een (mogelijk) faillissement

Bestuurders van bedrijven die in zwaar weer verkeren hebben vaak de neiging om zich te focussen op een uitweg, zelfs als die er eigenlijk niet meer is. Vanuit het perspectief van de ondernemer bezien is dit heel begrijpelijk, maar als het dan toch mis gaat ligt bestuurdersaansprakelijkheid op de loer. Ik heb verschillende bestuurders geadviseerd in de periode voorafgaand aan een faillissement of surseance van betaling. In een aantal gevallen is een crediteurenakkoord bereikt en in sommige gevallen is een faillissement onafwendbaar gebleken. Door bepaalde handelingen wel, of juist niet te doen, zijn de (persoonlijke) gevolgen van een faillissement steeds zoveel mogelijk beperkt gebleven.


Juridische begeleiding bij bedrijfsovernames

Met kantoorgenoten begeleid ik cliënten bij bedrijfsovernames. In deze trajecten werk je nauw samen met je cliënt naar het moment van de overname. Dit maakt dat je heel doelgericht bezig bent. Tijdens het proces breng je de belangrijkste risico’s in kaart en voorkom je dat concurrentiegevoelige informatie op straat belandt. Daarnaast zie je erop toe dat afspraken goed worden vastgelegd. Hierdoor worden financiële tegenvallers achteraf voorkomen. Het is telkens weer mijn streven om de beste deal voor de cliënt eruit te slepen. De cliënten die ik heb geadviseerd zijn actief in verschillende branches, zoals: de energie-, lease- en vastgoedbranche.


Incassoproblemen zoveel mogelijk voorkomen

De praktijk leert dat leveranciers regelmatig geconfronteerd worden met betalingsproblemen bij hun afnemers, en een eventueel daarop volgend faillissement. De schuldeiser blijft dan vaak met lege handen achter. Bij het maken en vastleggen van afspraken met afnemers kun je deze incassoproblemen zoveel mogelijk voorkomen. Ik heb verschillende schuldeisers bijgestaan bij het vestigen en uitwinnen van hun zekerheden. Hierdoor kon een groot deel van de vorderingen die anders als oninbaar waren beschouwd alsnog worden geïncasseerd.

Geert Spieker – Overstag Uitvoering

“Onze ‘huisadvocaat’ is Dorhout Advocaten. Rim Duinker is namens Dorhout onze vaste advocaat. Rim is een prettige gesprekspartner die de hoofd- en bijzaken voor de cliënt goed in kaart weet te brengen. In verschillende juridische kwesties hebben we Rim leren kennen als een betrouwbaar iemand met een no-nonsens mentaliteit die van aanpakken weet en die samen met de cliënt goed meedenkt over juridische kwesties en daarbij de kosten mee bewaakt (wat kan je zelf en waar heb je hem bij nodig). Wij bevelen Rim Duinker van harte aan.”

“Het állerleukste van advocaat zijn? Het contact met klanten. Met iemand meedenken en samen proberen het beste resultaat te behalen.”


“Een eerlijk verhaal over iemands rechtspositie is uiteindelijk voor iedereen het beste; voor de klant, voor mezelf. Je kunt wel gouden bergen beloven, maar dan ligt teleurstelling op de loer.”


“Stap 1 moet zijn: probeer nou eens als buitenstaander naar je eigen probleem te kijken – door het zo klein mogelijk te houden.”


“Als je ziek bent, ga je ook naar de dokter. Als je een juridisch probleem hebt, moet je bij een goede advocaat zijn. Zo simpel is het.”

MINI CV

Na afronding van de opleiding Bedrijfskunde-MER aan de Hanzehogeschool, ben ik in 2010 Nederlands recht (specialisatie privaatrecht) aan de Rijksuniversiteit Groningen gaan studeren.

Naast mijn rechtenstudie was ik als adviseur werkzaam voor een (juridisch) advies- en onderzoeksbureau. Ik adviseerde met name overheidsinstellingen over hun dienstverlening aan bedrijven.

Mijn enthousiasme voor de advocatuur is ontstaan tijdens stages. De advocatuur is voor mij de perfecte combinatie van ‘mensenwerk’ en juridisch inhoudelijk werk, waarbij de belangen van de cliënt altijd centraal staan.

Sinds 1 januari 2014 ben ik in dienst bij Dorhout Advocaten en werkzaam in de algemene civiele praktijk. Door mijn kennis in zowel de bedrijfskunde als het Nederlands recht, ben ik in staat om juridische vragen vanuit verschillende invalshoeken te belichten. Mijn uitdaging is om voor elk vraagstuk een creatieve en praktische oplossing te vinden. Samen met u.

Specialisaties