Partnerships

Togamasterprogramma Rijksuniversiteit Groningen (RUG)
Sinds 2008 neemt Dorhout Advocaten deel aan de Togamaster Nederlands Recht van de RUG. Tijdens de masterstudie krijgen gemotiveerde studenten bij Dorhout Advocaten de gelegenheid om als togamaster praktijkervaring op te doen. Zij krijgen zodoende een duidelijk beeld van het werk van een advocaat.

EDGaR
Dorhout Advocaten werkt samen met de Groningen Centre of Energy Law (GCEL), onderdeel van de juridische faculteit van de RUG. Het GCEL coördineert het onderzoek en onderwijs op het gebied van het energierecht in de gehele energieketen, werkt samen met marktpartijen zoals de Gasunie, GasTerra en de Energy Valley en is onderdeel van het Groningen Energy and Sustainability Program(GESP). Bovendien participeert GCEL in het programma Energy Delta Gas Research (EDGaR) dat onderzoek verricht naar de verduurzaming van de gas c.q. energiesector.

Sponsoring
Bij Dorhout Advocaten onderschrijven we het belang van een brede betrokkenheid bij de maatschappij en het noordelijk bedrijfsleven. Als kantoor kennen we een lange traditie van ondersteuning van de ontwikkeling van kansen en mogelijkheden voor de omgeving en gemeenschap waarin we actief zijn.

Naast diverse initiatieven die Dorhout Advocaten ondersteunt, zijn veel van onze medewerkers zelf ook persoonlijk actief betrokken bij maatschappelijke, sportieve en culturele activiteiten. Ze zijn bijvoorbeeld bestuurslid van een museum(stichting), commissaris bij een zorginstelling of actief als coach en/of speler bij de plaatselijke hockeyvereniging.

OOK MET DORHOUT SAMENWERKEN?

Heeft u een idee voor een samenwerking met Dorhout Advocaten? Of heeft u hierover een vraag?  Neem dan contact op met Gerard Breuker.