Historie

De historie van het kantoor gaat terug tot 7 september 1894. Op die datum werd mr. Hendrik de Visser als advocaat ingeschreven bij de rechtbank te Groningen. Hij begon zijn kantoor aan de Grote Spilsluizen (huisnummer onbekend).

Op 5 december 1919 werd mr. Marcus (Max) Koppius beëdigd. Hij hield kantoor aan de Ubbo Emmiussingel 37. Koppius was medeoprichter van de voetbalclub ‘Voorwaarts’, het latere G.S.A.V.V. ‘Forward’, een subvereniging van het Groninger Studentencorps Vindicat Atque Polit.

Op een niet meer exact te achterhalentijdstip zijn De Visser en Koppius een praktijk gaan voeren in het kantoor aan de Ubbo Emmiussingel.

In november 1929 werd mr. Pieter Dorhout beëdigd. Hij kwam bij De Visser en Koppius op kantoor.

Naast de advocatuur was Dorhout actief in de plaatselijke politiek en bekleedde hij verschillende bestuursfuncties. Van 1970 tot 1975 was Pieter Dorhout deken.

Toen De Visser in 1940 zijn carrière als advocaat beëindigde, zetten Koppius en Dorhout zijn praktijk in maatschapverband voort. De noodzaak tot onderduiken bemoeilijkte hun werk, maar leidde niet tot onoverkomelijke problemen. Koppius stopte in 1950 met de advocatuur. Dorhout zette de praktijk onder eigen naam voort aan de Oude Ebbingestraat nummer 8. In 1964 voegde zijn zoon mr. Marten Dorhout zich bij hem, na voltooiing van zijn stage bij Dutilh in Rotterdam. In 1968 kwam ook zoon mr. Johannes Dorhout bij hen werken, na zijn stage bij De Vries Robbé & Kuijpers in Arnhem. Het kantoor was in de tussentijd verplaatst naar de Oude Ebbingestraat 91.

Van 1968 tot 2005 – een periode waarin veel RAIO’s hun buitenstage liepen bij Dorhout- is het kantoor geleidelijk gegroeid. Totdat verdere uitbreiding op de toenmalige locatie in de binnenstad niet langer mogelijk was.

Op 1 juni 2005 fuseerde Dorhout c.s. Advocaten met Rollingswier Advocaten.

Rollingswier was drie jaar eerder ontstaan door een fusie van twee relatief jonge Groninger advocatenkantoren Rollingswier & Breuker en Blokzijl & Lettinga Advocaten.

Gevestigd in een statige villa in het Zuiderpark, aan de rand van de oude binnenstad van Groningen, hield Rollingswier Advocaten zich steeds meer bezig met de commerciële praktijk.

Het kantoor telde zeven advocaten. De doelstelling was om binnen vijf jaar te groeien tot een kantoor met vijftien (commercieel gespecialiseerde) advocaten. Maar de omvang van het pand liet die uitbreiding niet toe.

In 2005 besloten beide kantoren samen te gaan werken, waardoor gestelde doelen gerealiseerd konden worden. De gezamenlijke naam werd Dorhout Advocaten en het adres het huidige.

Op 14 maart 2011 is de toenmalige maatschap, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2011, omgezet in een naamloze vennootschap; Dorhout Advocaten N.V. De huidige partners zijn mr. Kastelein, mr. Lettinga, mr. Breuker en  mr. Koenders.