Pieter Lettinga

Pieter is een van onze partners en advocaten

Faillissement Heiploeg

“Gerard Breuker en ik hebben, alvorens we werden benoemd tot curatoren, eerst als stille bewindvoerders opgetreden in de pre-pack van Heiploeg (een bedrijf dat wereldwijd opereert in de garnalenvisserij met ongeveer 3200 werknemers en een omzet van EUR 280 miljoen) Dat vereiste de nodige voorzichtigheid en zorgvuldigheid. We hebben het bedrijf vervolgens verkocht aan Parlevliet en van den Plas. Inmiddels floreert Heiploeg als nooit te voren en is ook lokaal de werkgelegenheid sterk gegroeid.”

Meer informatie oer deze case vind je bij de faillissementsverslagen.


Overnames in de automotive branche

Het begeleiden van meerdere succesvolle overnames in de automotive branche. Ik heb zowel overnames van dealerbedrijven begeleid als de overname van een leasemaatschappij. Het scheelt enorm dat je in die gevallen op de hoogte bent van branchespecifieke issues zoals waarderingsgrondslagen, financieringsmethodieken en restwaardeberekeningen.


Wederzijds vertrouwen basis voor samenwerking

“Uiteindelijk maken mensen het verschil. Het is belangrijk dat er een klik bestaat. Zo heb ik het heel waardevol gevonden om een creatieve ondernemer te begeleiden vanuit een situatie waarin deze technisch failliet is, tot aan het moment waarin deze relatief korte tijd later zeer succesvol werd. Wederzijds vertrouwen vormde de basis voor deze samenwerking.”

Sylvester Snijder – Ondernemer

“Soms heb je iemand nodig die je vertelt dat gelijk hebben en krijgen niet altijd hetzelfde is.”

“De helft van wat wij doen is luisteren. Het meeste werk wat wij doen, zit niet eens in de conflictensfeer. Het zit hem in begeleiden, adviseren. Het voorkomen van gedoe.”


“Je moet geen zaken aannemen waar je zelf niet in gelooft. Dat is ook logisch: je kunt niet goed opkomen voor iemand die je zelf veroordeelt”


“De regels, die zijn er eigenlijk alleen om het speelveld te bepalen: piketpaaltjes, om aan te geven hoe ver je kunt gaan.”


“Rechtvaardigheid, daar gaat het om. Wat rechtvaardigheid precies is, da’s een moeilijke vraag. Waar je naar moet streven, is dat ieder krijgt wat hij zou horen te hebben. Dat is waar je voor strijdt als advocaat.”


“Blije gezichten. Bij faillissementen is dat wat lastiger, maar ik maak ook mee dat een gezond bedrijf weloverwogen verkocht wordt aan een grotere partij. Achteraf iedereen tevreden. Ons werk: wie moet welke informatie hebben, wat zet je in de contracten, voor welke zekerheden en garanties zorg je? Dat is ook heel erg leuk om te doen.”


“Advocatuur is vooral mensenwerk en je gezond verstand gebruiken”


“We hebben het er wel eens over: hoe zou ons werk er over 20 jaar uit zien? Wat is er veranderd en wat is hetzelfde gebleven? Wat zeker zal blijven: de formulering is essentieel. Het gaat maar om twee dingen, bij het opstellen van een goede overeenkomst: wat je bedoelt en wat er op papier komt te staan. De intentie, die moet je goed in woorden vatten. Dat zie ik computers nog niet zo snel doen; dus het blijft mensenwerk.”


“Ik pas hier meer dan bij een Amsterdamse Zuidas firma met honderden advocaten.”


“Een goede advocaat moet vooral veel taalgevoel hebben, goed zijn met woorden. Het komt ontzettend precies, hoe je iets formuleert. Als je weinig met taal hebt, moet je eigenlijk geen advocaat worden, vind ik”

MINI CV

In 1988 studeerde ik af aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Na korte tijd als bedrijfsjurist te hebben gewerkt ben ik in 1990 als zelfstandig advocaat begonnen. Na twee fusies, de laatste met Rollingswier Advocaten, ben ik partner bij Dorhout Advocaten NV. Het feit dat ik altijd zelf ondernemer ben geweest heeft mij ook als advocaat gevormd. Voor mij staat het resultaat voor de klant altijd voorop.

Inmiddels houd ik mij al jaren dagelijks bezig met het adviseren en reorganiseren van bedrijven en instellingen in financiële problemen. Ook word ik veel door de rechtbank aangesteld als curator en daarnaast treed ik regelmatig op als adviseur van aandeelhouders of bedrijfsdirecties om een faillissement te voorkomen. Je moet in dit vak vaak onder grote tijdsdruk (praktische) oplossingen bedenken die passen binnen de juridische kaders. Wat mij daarbij het meest aanspreekt is de dynamiek die er bij hoort en het feit dat het resultaat van je inspanningen vaak direct zichtbaar wordt.

Uiteraard kan ik mijn werk niet doen zonder grondige kennis van het (faillissements)recht. Daarom heb ik na de postacademische opleiding Insolventierecht aan de RuG, specialisatie-opleidingen gedaan.

Specialistische opleidingen

 • Grotius specialisatie-opleiding Insolventierecht.
 • Specialisatie-opleiding Financiële Economie voor Curatoren aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam

Nevenactiviteiten/ -werkzaamheden

 • lid van de bestuursraad van Dorhout Advocaten N.V.
 • lid van Insolad en Insol Europe
 • lid van de faillissementscommissie van de Groninger balie

Specialisaties

 • Insolventierecht
  (in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten geregistreerd*)
 • Ondernemingsrecht
  (in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten geregistreerd*)

*deze registratie verplicht mij elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied