Zakelijke dienstverlening Dorhout Advocaten

Zakelijke dienstverlening

De business-to-business-branche is een belangrijke, omvangrijke branche. Bijna eenvijfde van alle bedrijven levert zakelijke dienstverlening. In dit ruime veld spelen tal van juridische vraagstukken over onder meer (de verdeling van) risico’s, vastlegging van afspraken in contracten, bescherming van de intellectuele eigendom en de beslechting van conflicten.

Dit tegen de achtergrond van steeds weer veranderende regels, al dan niet met een Europese oorsprong. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ondernemers door de vele bomen het bos soms niet meer zien.

Wij geven u hierbij niet alleen acuut advies, maar denken ook mee en vooruit op strategisch niveau. Dit doen we onder meer op het gebied van contractenrecht, aansprakelijkheidsrecht, intellectuele eigendomsrecht, informaticarecht (ICT), aanbestedingsrecht en privacy. Geschillen worden zoveel mogelijk praktisch en in der minne opgelost, maar indien nodig halen wij uw gelijk bij de rechter of arbiter. Welke weg u ook wilt bewandelen, wij staan u graag met raad en daad bij.

Meer weten over Zakelijke dienstverlening?

Wietze Kastelein vertelt u er alles over.

Neem contact op met Wietze

Welke algemene voorwaarden gelden?

Algemene voorwaarden zijn logischerwijs van toepassing als partijen hier overeenstemming over hebben bereikt. Meestal wordt er in de onderlinge overeenkomst verwezen naar bepaalde algemene voorwaarden. Soms komt het voor dat beide partijen naar hun eigen voorwaarden verwijzen, waardoor in beginsel het eerste aanbod van de voorwaarden wint. Een uitzondering hierop is als de tweede aanbieder van voorwaarden de eerste uitdrukkelijk van de hand wijst. Een ander probleem is dat algemene voorwaarden niet enkel van toepassing moeten worden verklaard, maar ook vóór of bij het sluiten van de overeenkomst aan de andere partij verstrekt moeten zijn. Een simpele verwijzing naar het handelsregister of de website is doorgaans niet voldoende, maar mede door Europese regels ontstaan er in ons recht steeds meer uitzonderingen op deze regel. Het is nuttig om bij het sluiten van contracten of het inrichten van een offertetraject advies in te winnen bij een advocaat van Dorhout om de geldigheid en de inhoud van algemene voorwaarden te controleren.

Hoeveel kost een procedure?

Dit is niet zondermeer te zeggen. Soms is het dreigen met een procedure al voldoende om uw zin te krijgen, maar soms zet de wederpartij de hakken in het zand en dan wordt het duurder. Als het op procederen aankomt bij de civiele rechter, dan betaalt iedere partij het zogenaamde griffierecht (zie: www.rechtspraak.nl).

Daarnaast dienen nog de kosten van uw advocaat door uzelf gedragen te worden. Hoe langer de advocaat ermee bezig is, hoe duurder het wordt. In normale zaken bij de burgerlijke rechter moet de verliezer de proceskosten weliswaar terugbetalen aan de winnaar, maar de rechter begroot de proceskosten steevast veel lager dan de daadwerkelijk gemaakte kosten. Voor zaken op het gebied van intellectueel eigendom geldt de uitzondering dat in beginsel de winnaar wél zijn volledige advocaatkosten op de verliezer mag verhalen.