Onderzoeken

Neem contact op

Interne onderzoeken / corporate investigations

 Onze specialisten kunnen uw organisatie bijstaan bij feitenonderzoek bij misstanden, wanbeleid en geschillen.

Misstanden binnen organisaties zoals fraude, (financieel) wanbeleid of zelfverrijking kunnen ernstige consequenties hebben, zowel op financieel vlak als voor de naam van de organisatie. Ook kunnen er geschillen ontstaan tussen de diverse organen van de organisatie. Ter beperking van negatieve gevolgen en ter ondersteuning van te nemen beslissingen is het van groot belang om in een zo vroeg mogelijk stadium onderzoek te doen.

 Het interne onderzoek naar het beleid en misstanden dient onafhankelijk en slagvaardig te gebeuren. Soms is het daarbij noodzakelijk dat er terstond voorlopige en bewarende maatregelen worden genomen, zoals het veiligstellen van (digitale) gegevens (voor e-discovery) en het op non-actief stellen van betrokkenen. Wij beschikken over zoek- en analyse-tools die digitale data gemakkelijk doorzoekbaar maakt.

Door het onderzoek door Dorhout Advocaten te laten uitvoeren, valt de organisatie onder het verschoningsrecht van advocaten. Onderzoeksmateriaal en -resultaten zijn daardoor vertrouwelijk en kunnen worden afgeschermd. Dit kan van belang zijn voor de beperken van de negatieve gevolgen voor de onderneming en heeft een positief effect op de waarheidsvinding. De privacy van betrokken wordt beschermd en het voorkomt (angst voor) misbruik van de onderzoeksgegevens door derden die claims willen indienen.

Onze specialisten beschikken over ruime expertise en ervaring in het uitvoeren van interne onderzoeken. Mr. G.W. Breuker wordt regelmatig benoemd om onderzoek te doen naar wanbeleid bij ondernemingen in opdracht van de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam (enquêteprocedure). Mrs. G.W. Breuker en P. Lettinga worden verder regelmatig benoemd tot curator in complexe faillissementen en voeren in dat kader rechtmatigheidsonderzoeken uit naar het handelen van bestuurders en de administratie. De expertise van Dorhout Advocaten ligt met name op het raakvlak van financiële en juridische kwesties en geschillen binnen ondernemingen. Zo nodig kan op externe expertise een beroep gedaan worden, bijvoorbeeld gespecialiseerde en gerenommeerde IT-consultants of accountants.

Dorhout Advocaten kan het volgende voor u betekenen:

  • Het verrichten van (forensisch) onderzoek naar misstanden, integriteit en wanbeleid, en het uitbrengen van de bevindingen in een onderzoeksrapport.
  • Advisering bij en het stroomlijnen van onderzoek uitgevoerd door derden.
  • Advisering en bijstand bij het nemen van voorlopige en bewarende maatregelen, zoals het veiligstellen van (digitale) gegevens en het op non-actief stellen van betrokkenen.
  • Advisering en bijstand naar aanleiding van de bevindingen van het onderzoek, zoals het aansprakelijk stellen, verhalen van schade op een betrokkene en onderhandelingen.
  • Het uitbrengen van bindend advies en het begeleiden van een oplossingsgericht traject bij geschillen en impasses binnen de onderneming.
  • Het terughalen van onttrokken vermogensbestanddelen en het doen van onderzoek naar de verhaalsmogelijkheden op een betrokkene (asset tracing and recovery)

Meer weten over Onderzoeken?

Gerard Breuker vertelt u er alles over.

Neem contact op met Gerard

Pieter Lettinga vertelt u er alles over.

Neem contact op met Pieter

Wietze Kastelein vertelt u er alles over.

Neem contact op met Wietze

Tim van Dijken vertelt u er alles over.

Neem contact op met Tim