Arbeidsrecht

Neem contact op

Onze arbeidsrechtadvocaten zijn deskundig in de vele disciplines van het arbeidsrecht.

Zo is het in het arbeidsrecht belangrijk om tot een goede schriftelijke vastlegging te komen van de tussen partijen geldende rechten en plichten. Dit geldt voor de arbeidscontracten, maar ook voor specifieke reglementen en protocollen. U kunt daarbij denken aan reglementen rond het gebruik van e-mail en internet, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie, meldings- en controlevoorschriften bij ziekte en het gebruik van bedrijfsmiddelen. We stellen deze contracten, reglementen en protocollen op naar de laatste stand van zaken in de rechtspraak en wetgeving.

Hiernaast hebben we veel ervaring in het vastleggen van concurrentie-, relatie- en geheimhoudingsbedingen en helpen we u graag bij verstoorde arbeidsverhoudingen en disfunctioneren. We bieden begeleiding in de aanpak hiervan, waarbij we proberen tot een werkbare situatie te komen waarin partijen samen blijven werken. Maar we zijn er ook voor partijen die daar niet in slagen en waarbij de situatie tot een ontslagprocedure moet leiden.

Verder adviseren en begeleiden onze advocaten bij (collectieve) reorganisaties waarbij werknemers moeten afvloeien. Niet alleen in ontslagprocedures zelf kunnen wij ondersteuning bieden, maar ook in de melding van het collectief ontslag en overleg met de ondernemingsraad of vakbonden.

Bovendien adviseren wij in geval van arbeidsongeschiktheid, uitval van werknemers en de (financiële) gevolgen daarvan. Wij zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de re-integratieverplichtingen van werkgevers en werknemers.

Ten slotte kunnen we u van raad voorzien over de rechten en plichten van ondernemingsraden en werkgevers bij advies- of instemmingspichtige besluiten en over sociaalzekerheidsrecht, zoals de Werkloosheidswet, Ziektewet en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.

Meer weten over Arbeidsrecht?

Wietze Kastelein vertelt u er alles over.

Neem contact op met Wietze