Nieuws

Toezicht in de semipublieke sector: krachtig ingrijpen vereist?

De semipublieke sector heeft de afgelopen jaren al te maken gehad met verscherpte eisen en toenemende regelgeving op het gebied van bestuur en toezicht en Governance. Dit naar aanleiding van…
Lees meer

WHOA: HERSTRUCTURERINGSMIDDEL BIJ EEN DREIGENDE INSOLVENTIE (door mr. Tim van Dijken)

De WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) is per 1 januari 2021 opgenomen in de Faillissementswet. Deze nieuwe regeling maakt het mogelijk bij ondernemingen en organisaties om schulden te saneren door…
Lees meer

REGIONALE PRAKTIJK ONDER DRUK (door Stijn Dunk)

De advocatuur aan de randen van Nederland heeft het moeilijk: in Limburg en Noord-Nederland daalt het aantal praktijken substantieel. Hoe komt dit? En waar liggen de oplossingen? Lees het artikel…
Lees meer

REGIONALE PRAKTIJK ONDER DRUK(door Stijn Dunk)

(…) ‘DE ENERGIETRANSITIE LEVERT IN GRONINGEN STEEDS MEER ECONOMISCHE ACTIVITEIT OP’ (…) Hans Koenders (45) van Dorhout Advocaten in Groningen heeft zich heel bewust gespecialiseerd in het energierecht. ‘Ik dacht…
Lees meer

TIJDELIJKE BETALINGSUITSTELWET 2020

Het is dagelijks nieuws: bedrijven die op last van de overheid de deuren hebben moeten sluiten. Het water staat deze bedrijven inmiddels aan de lippen. Het (volledig) wegvallen van de…
Lees meer

WET BESTUUR EN TOEZICHT RECHTSPERSONEN

Op 10 november 2020 is het Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) aangenomen door de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel is ingediend in 2016. Dit naar aanleiding van een aantal incidenten…
Lees meer

AARDBEVINGEN IN GRONINGEN: EEN PUBLIEKRECHTELIJKE AFDOENING MET EEN CIVIELRECHTELIJKE BEOORDELING

Voorheen was NAM verantwoordelijk voor de schade-afhandeling in Groningen. Dat is op enig moment overgegaan op de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG). Op 1 juli 2020 is de Tijdelijke wet…
Lees meer

ACM ZET DE DEUR VERDER OPEN VOOR GROENE KARTELS

ACM zet de deur verder open voor groene kartels De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wil de mogelijkheden voor groene kartels verruimen. Dat blijkt uit de in juli dit jaar…
Lees meer

UITSPRAAK CBB ZONDER UITSLUITSEL OVER ONTHEFFING ELEKTRICITEITSNET STATION LEIDEN

UITSPRAAK CBB ZONDER UITSLUITSEL OVER ONTHEFFING ELEKTRICITEITSNET STATION LEIDEN Op 11 augustus 2020 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (hierna: CBb) uitspraak gedaan in een zaak tussen NS…
Lees meer