De nieuwe Omgevingswet: Wat verandert er en wat betekent dit voor de praktijk?

Omgevingswet

Op 1 januari 2024 is de nieuwe omgevingswet in werking getreden. De wet beoogt het omgevingsrecht te vereenvoudigen en overzichtelijker te maken. Waar voorheen 26 wetten, 60 AMvB’s en 100 ministeriele regelingen het omgevingsrecht regelden, is dit (deels) samengevoegd tot 1 wet, 4 AMvB’s en 10 ministeriele regelingen. De wet heeft betrekking op de fysieke leefomgeving en op alle activiteiten die hier een gevolg op kunnen hebben.

Wat verandert er?

Omgevingsplan

Een van de belangrijkste elementen van de Omgevingswet is het ‘omgevingsplan’, dat dient als de opvolger van het bestemmingsplan. Dit plan bevat algemene voorschriften van de gemeente met betrekking tot de fysieke leefomgeving. In tegenstelling tot de huidige situatie, waarin gemeenten meerdere bestemmingsplannen hebben en op één locatie verschillende plannen van kracht kunnen zijn, zal elke gemeente onder de Omgevingswet slechts één omgevingsplan hebben.

 Participatie

Een belangrijk doel van de Omgevingswet is dat iedereen mee kan praten over plannen in de leefomgeving. Participatie wordt zelfs wettelijk verplicht. In eerste instantie is er de verplichting voor de initiatiefnemer van een ruimtelijk project om een participatieplan op te stellen. Dit plan geeft inzicht in hoe en wanneer participatie plaatsvindt, welke partijen betrokken worden, en hoe de input van deze partijen wordt verwerkt.

Daarnaast wordt het instrument van de omgevingsvisie ingezet. Dit document beschrijft de beoogde ontwikkeling van de fysieke leefomgeving en wordt tot stand gebracht in overleg met belanghebbenden, waarbij participatie een cruciale rol speelt.

De Omgevingswet biedt ook de mogelijkheid tot het organiseren van een zienswijzeprocedure, waarbij belanghebbenden gedurende een specifieke periode hun mening kunnen geven over een voorgenomen besluit of plan. Bovendien bestaat ook de optie om hierna bezwaar aan te tekenen tegen een genomen besluit tot toekenning van een vergunning.

Ten slotte zijn er diverse vormen van participatie die de initiatiefnemer kan benutten, zoals een informatiebijeenkomst. Hierbij wordt samenwerking gezocht met belanghebbenden om gezamenlijk tot een breed gedragen oplossing te komen.

Duurzaamheid

Duurzaamheid komt prominent terug in de doelstelling van de Omgevingswet. Die luidt als volgt: “deze wet is, met het oog op duurzame ontwikkeling, de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu, gericht op het in onderlinge samenhang: a) bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, ook vanwege de intrinsieke waarde van de natuur, en b) doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften.’’

De omgevingsvisie is één van de kerninstrumenten van de Omgevingswet en houdt de langetermijnvisie in van een bestuursorgaan voor de fysieke leefomgeving. Zowel het Rijk, provincies als gemeenten stellen een omgevingsvisie op. In deze omgevingsvisie komen onderwerpen zoals de energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie terug. Deze onderwerpen kunnen concreet worden gemaakt in een programma. Hierbij kunt u denken aan bepaalde subsidieregelingen voor duurzame ontwikkelingen.

Ook kunnen bestuursorganen een omgevingswaarde vaststellen. Dit is ook een instrument onder de Omgevingswet waarmee overheden het beleid van een omgevingsvisie kunnen uitvoeren. Het gaat dan bijvoorbeeld om het vaststellen van waarden voor de lucht- of de waterkwaliteit. Daarnaast kan gedacht worden aan een concreet aantal windmolens en zonnepanelen waar binnen een gemeente ruimte voor is.

Wat betekent dit voor de praktijk?

De inwerkingtreding van de Omgevingswet brengt uitdagingen en kansen met zich mee voor zowel de publieke als de private sector. Voor bedrijven en ontwikkelaars betekent dit een overzichtelijker traject voor vergunningen en projectuitvoering. Het vraagt echter ook om aanpassingen aan het participatietraject en aandacht voor duurzaamheidsaspecten. Voor de publieke sector betekent het een verantwoordelijkheid voor zorgvuldig participatiemanagement en het afwegen van belangen op het gebied van initiatiefnemers, belanghebbenden en duurzaamheid.

Heeft u vragen over de nieuwe omgevingswet en/of wat dit betekent voor u in de praktijk? Wij helpen u graag verder. Neem vrijblijvend contact op met Hans Koenders MRICS of Rutger Korten.

 

Related Posts

Hockeyclub Groningen behoudt afspraken…

De kantonrechter te Groningen heeft op 2 januari jl. uitspraak gedaan in een geschil tussen de gemeente Groningen en Hockeyclub Groningen. Hockeyclub Groningen huurt sinds jaar en dag op het…
Read more

Congestiemanagement: een oplossing voor…

In ons land zijn er verschillende plekken die worden aangemerkt als zogenaamde congestiegebieden. In deze gebieden is vaak een tekort aan transportcapaciteit van het elektriciteitsnet. Uiteindelijk heeft Nederland een groter…
Read more

CBb: Hoogspanningsnet van 110…

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft op 4 juli 2023 uitspraak gedaan over een besluit van de ACM over een hoogspanningsnet van Utility Support Group B.V. (USG)…
Read more
x

Cookiemelding

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken (de cookies van Google Analytics zijn volledig geanonimiseerd), om voorkeuren op te slaan, maar ook voor marketingdoeleinden. Door op ‘Ja’ te klikken, ga je akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in ons privacy statement.

Wij gebruiken analytische cookies om je een optimale gebruikerservaring te bieden en we gebruiken functionele cookies om jouw voorkeuren op te slaan. Bovendien plaatsen wij cookies van derde partijen om gepersonaliseerde advertenties te tonen en de inhoud van de advertenties op jouw voorkeuren af te stemmen. Ook worden er cookies geplaatst door sociale media-netwerken. Jouw internetgedrag kan door deze derden gevolgd worden. Door op ‘Ja’ te klikken, ga je akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in ons privacy statement.

Noodzakelijk
Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Voorkeuren
Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van je voorkeur of de regio waar je woont.

Statistieken
Een goede website is nooit af. Met cookies voor statistieken analyseren we hoe bezoekers onze website gebruiken. Zo ontdekken we wat goed werkt én wat wij nog beter moeten doen.

Lees meer

Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website goed blijft werken zodat je de juiste informatie op onze website krijgt te zien als je nog eens terugkomt.

Analytische cookies gebruiken we om in te zien hoe vaak onze website wordt bezocht en bijvoorbeeld welke pagina’s het beste voor ons werken.

De functionele- en analytische cookies hebben geen impact op jouw privacy, hiervoor hoeven we dus geen expliciete toestemming te vragen. We vragen dus enkel jouw toestemming voor het gebruik van tracking cookies! De informatie van deze cookies wordt voor maximaal 90 dagen bewaard. Je kan cookies altijd zelf uitzetten of ze van je apparaat verwijderen. Hoe je dat kunt doen verschilt per soort internetbrowser en apparaat.

Meer weten?

Wil je meer weten over het cookiebeleid van Dorhout Advocaten? Of heb je vragen over de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG of GDPR in het Engels) voor jouw bedrijf? Mail dan gerust naar info@dorhout.nl.

Ik geef Dorhout Advocaten toestemming voor het gebruik van tracking cookies: Ja Nee
Cookies geaccepteerd