Ondernemingsrecht

Neem contact op

Als advocaten in het ondernemingsrecht staan wij ondernemers met raad en daad bij. Wij kennen de praktijk, de voetangels en klemmen in het contractenrecht en het aansprakelijkheidsrecht, waardoor we samen met u uw risico’s kunnen inschatten en waar nodig beperken. Zowel door het redigeren van contracten, het opstellen van accurate algemene voorwaarden, als door te adviseren over de juiste ondernemingsvorm. Maar ook buiten de strikt juridische kaders, op strategisch niveau, zijn wij uw partner.

Bovendien helpen we u als het tot geschillen komt met handelsrelaties of partners (samenwerkingsverbanden, aandeelhouders, maatschappen). En ook in gerechtelijke procedures – waaronder die bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam – en arbitrages.

Onze dienstverlening strekt zich uit tot onder meer:

  • Het opstellen handelscontracten (verkoop, productie, distributie etc.)
  • Het opstellen en beoordelen van Algemene Voorwaarden
  • Risico-inventarisatie
  • Aandeelhoudersovereenkomsten, statuten, bestuursreglementen
  • Het oplossen van geschillen tussen aandeelhouders en bestuurders
  • Bestuurdersaansprakelijkheid
  • Bedrijfsovername (activatransactie of aandelenoverdracht)
  • Concurrentie en mededinging

Meer weten over Ondernemingsrecht?

Wietze Kastelein vertelt u er alles over.

Neem contact op met Wietze