Insolventierecht

Neem contact op

Onze specialisten op het gebied van insolventie worden niet alleen door de rechtbank aangesteld als curator wanneer een onderneming failliet gaat. U kunt ze ook zélf inschakelen om te voorkomen dat u failliet gaat.

Ondernemen is risico’s lopen. Dat is niet erg, maar ze moeten wel beheersbaar blijven of gemaakt worden. Als uw bedrijf financieel in zwaar weer komt, kunnen wij u adviseren of het verstandig is de bedrijfsvoering voort te zetten. Soms is het bijvoorbeeld raadzaam om de onderneming te liquideren en uw activiteiten in een nieuw op te richten bedrijf onder te brengen. Verder bieden wij advies en ondersteuning als u geconfronteerd wordt met wanbetalers of het faillissement van een afnemer of leverancier. Maar ook als u de risico’s bij een voorgenomen investering wilt beperken door deze bijvoorbeeld in een aparte onderneming onder te brengen.

U kunt ons verder inschakelen voor onder meer:

  • Het aanvragen van het eigen faillissement of surseance van betaling
  • Herstructurering van schulden
  • Overlevingsscenario’s bij zwaar weer
  • Het oplossen van kwesties rondom aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen
  • Snelle, effectieve bijstand om vorderingen betaald te krijgen

Meer weten over Insolventierecht?

Gerard Breuker vertelt u er alles over.

Neem contact op met Gerard