WHOA: HERSTRUCTURERINGSMIDDEL BIJ EEN DREIGENDE INSOLVENTIE (door mr. Tim van Dijken)

Klik op de afbeelding om deze te vergroten

De WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) is per 1 januari 2021 opgenomen in de Faillissementswet. Deze nieuwe regeling maakt het mogelijk bij ondernemingen en organisaties om schulden te saneren door het aanbieden van een onderhands schuldeisersakkoord. Op die manier kunnen ondernemingen die in financiële problemen verkeren hun schuldenlast saneren en doorstarten buiten faillissement. We zullen hieronder (in vogelvlucht) de belangrijkste aspecten uit de WHOA op een rij zetten.

Inhoud van het akkoord

De inhoud van het akkoord kan bestaan uit een aanbieding waarin schuldeisers een percentage van hun vordering uitgekeerd krijgen tegen finale kwijting. De WHOA biedt echter veel meer opties. Zo kan een bepaalde groep schuldeisers een aanbod worden gedaan, zoals schuldeisers met een pand- of hypotheekrecht, maar ook aandeelhouders. Verder kan het akkoord ook bestaan uit een omzetting van een schuld in aandelenkapitaal, uitstel van betaling, of iets anders. Daarnaast kan het akkoord een wijziging van een overeenkomst omvatten, zoals een huurovereenkomst die als molensteen om de nek van de onderneming hangt.

De procedure

Het bestuur van de onderneming kan een WHOA-traject starten. In dat geval zal doorgaans een verzoek worden gedaan bij de rechtbank en vraagt het bestuur om een herstructureringsdeskundige te benoemen. De herstructureringsdeskundige is verantwoordelijk voor het aanbieden van een door hem of een door de onderneming voorbereid akkoord. Hij krijgt geen zeggenschap over de onderneming. Wel heeft de herstructureringsdeskundige een aantal bevoegdheden, zoals een eenzijdige bevoegdheid om lopende overeenkomsten op te zeggen, een afkoelingsperiode te verzoeken of naar de rechtbank te stappen om een beslissing te nemen. De rechtbank houdt toezicht tijdens dit proces en zal het akkoord moeten goedkeuren (homologeren). Ook kan de rechtbank een observator benoemen die controleert of de belangen van de gezamenlijke schuldeisers voldoende in het oog worden gehouden en de rechtbank adviseert.

Het goedkeuren van een akkoord vindt pas plaats nadat de schuldeisers (of aandeelhouders), die een akkoord aangeboden krijgen, hebben gestemd over het akkoord. De stemming vindt plaats in klassen van schuldeisers, welke klassen door de onderneming of herstructureringsdeskundige zijn gemaakt. Uiteindelijk moet twee derde van de schuldeisers voor het akkoord stemmen (dat wil zeggen: twee derde van de waarde van de totale vorderingen per klasse). Indien de rechter het akkoord goedkeurt, is deze ook bindend voor een tegenstemmende schuldeiser.

Wat kan Dorhout Advocaten voor u betekenen?

Onze specialisten beschikken over ruime expertise en ervaring op het gebied van het insolventierecht en herstructurering. Onze ervaren curatoren mr. P. Lettinga en mr. G.W. Breuker worden met regelmaat door de rechtbank benoemd in complexe faillissementen. Zij zouden als observator of herstructureringsdeskundige kunnen optreden in een WHOA-traject.

Uiteraard kunnen wij ook ondernemingen en organisaties die in financiële moeilijkheden verkeren adviseren over een WHOA-traject en hen daarin bijstaan. Daarnaast kunnen we andere betrokkenen adviseren bij een WHOA-traject, zoals schuldeisers en aandeelhouders.

Wilt u meer weten? Of kunnen wij u van dienst zijn? Neem dan contact op met mr. P. Lettinga (p.lettinga@dorhout.nl) of mr. T. van Dijken (t.vandijken@dorhout.nl). Vanzelfsprekend mag u ons ook te allen tijde telefonisch benaderen: 050 – 520 6 520.

 

Related Posts

Toezicht in de semipublieke…

De semipublieke sector heeft de afgelopen jaren al te maken gehad met verscherpte eisen en toenemende regelgeving op het gebied van bestuur en toezicht en Governance. Dit naar aanleiding van…
Read more

REGIONALE PRAKTIJK ONDER DRUK…

De advocatuur aan de randen van Nederland heeft het moeilijk: in Limburg en Noord-Nederland daalt het aantal praktijken substantieel. Hoe komt dit? En waar liggen de oplossingen? Lees het artikel…
Read more