Energie & Nutsvoorzieningen

Energie en nutsvoorzieningen Dorhout Advocaten

Noord-Nederland vormt de incubatieregio voor schone, betrouwbare en innovatieve energie. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden werken daarbij nauw samen om met concrete projecten werk te maken van een toekomstbestendige energie-economie en Noord-Nederland uit te bouwen tot dé Energy Valley van Europa. Met ruim €23 miljard aan energieprojecten vervult de regio, en met name de Eemshaven, een schakelrol…

Handel

Handel Dorhout Advocaten

Nederland is een handelsnatie. Dat was al zo in de tijd van de VOC en dat is het nog steeds. Onze belangrijke positie op het wereldhandelstoneel danken we niet alleen aan onze strategische ligging aan zee en aan grote riviermondingen, maar heeft even zo veel te maken met onze volksaard. Zaken doen kan lokaal en regionaal, maar vindt in toenemende mate plaats in een mondiale setting. Opkomende markten leiden tot kansen…

Industrie

Industrie Dorhout Advocaten

De sector industrie is zeer divers. Van de productie van karton of kleding tot het produceren van drank en voedsel en maakindustrie als de scheepsbouw, u kunt ervoor bij ons terecht. De industrie staat voor een aantal uitdagingen. Zo neemt de wet- en regelgeving op het gebied van milieu als maar toe, is er een blijvend tekort aan echte vakkrachten in Nederland en beïnvloeden schommelende grondstof- en energieprijzen de marges aanzienlijk…

Onderwijs, zorg & recreatie

Onderwijs zorg en recratie Dorhout advocaten

De gezondheidszorg is volop in beweging. Met name in de manier van werken verandert er veel, door ontwikkelingen van binnenuit en buitenaf. De invoer van het ondernemerschap in de zorg speelt daarin een hele grote rol. De kwaliteit van de zorg blijft daarbij een constant aandachtspunt. De instellingen en werknemers in de zorg dienen zich aan deze ontwikkelingen aan te passen. Ook het  kenmerkt zich…

Vastgoed

Vastgoed Dorhout Advocaten aangepast

De vastgoedmarkt is de laatste jaren erg roerig. De leegstand van met name kantoorgebouwen neemt toe en de waarde van (bedrijfs-)onroerend goed neemt af, evenals het aantal transacties. Er wordt gesproken over een vastgoedcrisis. De Nederlandse bank vreest zelfs dat deze crisis tot grotere gevolgen…

Zakelijke dienstverlening

Zakelijke dienstverlening Dorhout Advocaten

De business-to-business-branche is een belangrijke, omvangrijke branche. Bijna eenvijfde van alle bedrijven levert zakelijke dienstverlening. In dit ruime veld spelen tal van juridische vraagstukken over onder meer (de verdeling van) risico’s, vastlegging van afspraken in contracten, bescherming van de intellectuele eigendom en de beslechting van conflicten…

VOOR WELKE BRANCHES WERKT DORHOUT?

De branches waarin onze zakelijke cliënten actief zijn, vormen de leidraad in onze praktijkvoering. We kennen de markten waarin u zich beweegt. We leven ons in en zijn op de hoogte van branche-ontwikkelingen. Daardoor zijn vraagstukken voor ons herkenbaar en kunnen we u doelgericht bijstaan.

2015

 • Energie & nutsvoorzieningen
 • Specialistische zakelijke dienstverlening
 • Onderwijs, zorg & recreatie
 • Financiële instellingen
 • Vastgoed
 • Handel
 • ICT
 • Industrie
 • Overig

2014

 • Energie & nutsvoorzieningen
 • Specialistische zakelijke dienstverlening
 • Onderwijs, zorg & recreatie
 • Financiële instellingen
 • Vastgoed
 • Handel
 • ICT
 • Industrie
 • Overig

2013

 • Energie & nutsvoorzieningen
 • Specialistische zakelijke dienstverlening
 • Onderwijs, zorg & recreatie
 • Financiële instellingen
 • Vastgoed
 • Handel
 • ICT
 • Industrie
 • Overig

2012

 • Energie & nutsvoorzieningen
 • Specialistische zakelijke dienstverlening
 • Onderwijs, zorg & recreatie
 • Financiële instellingen
 • Vastgoed
 • Handel
 • ICT
 • Industrie
 • Overig