Hans Koenders

Hans is een van onze partners en advocaten
Netwerkbeheerder door drie instanties in gelijk gesteld

“Ik heb een zaak gedaan voor een netbeheerder over een windmolenpark in Delfzijl tot aan de Hoge Raad aan toe. Onze cliënt is in drie instanties in het gelijk gesteld. Het ging in die zaak om de uitleg die moest worden gegeven aan een voorovereenkomst.”


Ontheffing gekregen

“Voor een groot tuinbouwcluster in het midden van het land hebben we een ontheffing aangevraagd en gekregen.”


Due dilligence onderzoek

“Voor een groot energiebedrijf hebben we het due dilligence onderzoek gedaan in het kader van de overname van een groot zonnepark in Noord-Nederland.”

Bert de Jonge – Enexis

“Hans Koenders is voor mij een relevante gesprekspartner op het gebied van energie. Hij is in staat de technische praktijk te verbinden met de energierechtelijke vragen. In het kader van energietransitie is de status quo geen eindpunt maar vertrekpunt. Hans heeft oog voor die nieuwe wereld.”


Wim Mallon – DNV GL Group

“Ik ken Hans als een vakkundig jurist, met drive en de wil om tot oplossingen te komen. Hij is creatief en is communicatief vaardig. Hij kan goed luisteren als het onderwerpen betreft die buiten zijn expertise gebied liggen en weet mogelijkheden te vertalen naar kansen. Hans is een fijne collega om mee samen te werken, deskundig en constructief.”

“De energiesector zit zo razend ingewikkeld in elkaar, technisch en organisatorisch, dat het voor rechters nooit allemaal te overzien is. Ik vraag daarom in de rechtszaal wel of ik het even mag tekenen op een groot bord, hoe het precies zit.”


“Je moet het wel kunnen: alles uit de kast halen om dingen op te lossen. Het gaat om overtuigen, met goede argumenten komen, zodat de wederpartij wel mee moet werken.”


“Het verzamelen van zoveel mogelijk valide argumenten – daar gaat het om. Een dagvaarding is zo dik als nodig is.”


“Je wilt niet weten hoe lastig dat te bepalen is voor een rechter: wie moet er in een windmolenpark welk aandeel in de opbrengsten hebben? Het kan om best veel geld gaan.”


“Ons netwerk kan van doorslaggevende betekenis zijn. Bij sommige geschillen mag je van de rechter een deskundige meenemen. Je moet dan natuurlijk wel zorgen dat die heel goed is. Dat gaat zo: je noemt allebei een deskundige; de rechter kiest er dan zelf eentje uit, degene waar de minste bezwaren tegen zijn. Nou, dat durven wij dan meestal wel aan.”


“Wat ik mooi vind: een slepende kwestie in een uur helpen oplossen. Gewoon door vastberaden en zelfverzekerd op tafel te leggen: wat u ook bedacht hebt aan regelingen of uitzonderingen, bottom line zijn we gewoon allemaal gebonden aan het Burgerlijk Wetboek, alles wat daar in staat over aansprakelijkheid. Simpel zat.”


“In de energiesector zitten nog wel weeffouten in de wet. Dingen waar nog niet heel goed over is nagedacht, omdat de werkelijkheid zo snel in ontwikkeling is. Zaken die gewoon tegenstrijdig met elkaar zijn. Als je dan kunt aantonen dat het zó toch niet bedoeld kan zijn, dan heb je al een voorsprong.”


“Vaak zitten er toch wel twee kanten aan een zaak. Ik zeg wel tegen klanten: als het allemaal zo duidelijk was als jij het nu voorstelt, hadden we helemaal geen rechter nodig. Op zo’n moment moet je samen je risico’s inschatten. En rechters zijn ook maar mensen; dus het kan nog alle kanten op. Als je niet tot een schikking komt, betekent dat dat je je lot in handen van een ander legt!”


“Ook zo ingewikkeld: wie benadeel je eigenlijk als je voor een hennepkwekerij illegaal stroom aftapt. Wie heeft er schade geleden, wie is er aansprakelijk voor? Zeg het maar! Je zou zeggen: de energieleverancier waar je als consument de stroom aan betaalt, Eneco bijvoorbeeld. Fout! De netwerkbeheerder Enexis heeft er meer last van. Die is verantwoordelijk voor de stroomkabels in de grond en de hoeveelheid spanning tot aan de meter. Als die niet klopt, lijden zij schade, die elektriciteit moet ergens vandaan komen, ze zijn verplicht om dat in balans te houden door stroom in te kopen.”

MINI CV

Na afronding van de opleiding Vastgoed en Makelaardij in 1998 aan de Hanzehogeschool heb ik de verkorte opleiding Nederlands recht (richting bedrijfsrecht) in 2002 tot een goed einde gebracht. In dat zelfde jaar ben ik als advocaat beëdigd en mij gaan toeleggen op allerlei juridische vraagstukken rondom vastgoed. Zoals koop en verkoop van onroerende zaken, huurrecht en het ruimtelijke bestuursrecht. In 2007 heb ik de specialisatie-opleiding Huurrecht van de Vereniging van Huurrecht Advocaten gevolgd. Sinds 2008 ben ik werkzaam bij Dorhout Advocaten en in 2010 ben ik partner geworden. Onlangs heb ik het boekje Kernzaken Burgerlijk recht – huurrecht geschreven en het assessment van het Royal Institution of Chartered Surveyors gehaald, waardoor ik de titel MRICS heb verkregen.

De afgelopen jaren ben ik mij naast de vastgoedpraktijk meer gaan toeleggen op energierecht. Een gebied dat nauw is verbonden met vastgoed, bijvoorbeeld in het kader van duurzaamheid.

Het interessante aan de energierechtpraktijk is dat het volop in beweging is en Noord Nederland een soort proeftuin is voor allerlei ontwikkelingen die van nationaal en internationaal belang kunnen zijn. Als advocatenkantoor maken wij het promotieonderzoek Changing Energy Market, risks and liabilities van de Rijksuniversiteit Groningen mede mogelijk. Daarnaast neem ik deel aan een omvangrijk onderzoek op het gebied van energie van de Hanzehogeschool, genaamd Flexinet.

Specialistische opleidingen

 • Specialistische kennis over vastgoed opgedaan via Royal Institution of CharteredSurveyors (RICS).

Nevenactiviteiten/ -werkzaamheden

 • lid Raad van Commissarissen Woningcorporatie De Volmacht te Gieten
 • lid Werkveldadviescommissie (WAC) Hanzehogeschool Groningen, opleiding Vastgoed en Makelaardij
 • plaatsvervangend lid College van Afgevaardigden NOvA
 • lid Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS)
 • annotator tijdschrift Rechtspraak Vastgoedrecht
 • gastdocent Hanzehogeschool, opleiding Vastgoed en Makelaardij (vastgoed en ethiek)
 • lid Nederlandse Vereniging van Energierecht

Specialisaties

 • Energierecht
  (in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten geregistreerd*)
 • Vastgoedrecht


  * deze registratie verplicht mij elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied