Hans Koenders

Mini CV

Na afronding van de opleiding Vastgoed en Makelaardij in 1998 aan de Hanzehogeschool heb ik de verkorte opleiding Nederlands recht (richting bedrijfsrecht) in 2002 tot een goed einde gebracht. In dat zelfde jaar ben ik als advocaat beëdigd en mij gaan toeleggen op allerlei juridische vraagstukken rondom vastgoed. Zoals koop en verkoop van onroerende zaken, huurrecht en het ruimtelijke bestuursrecht. In 2007 heb ik de specialisatie-opleiding Huurrecht van de Vereniging van Huurrecht Advocaten gevolgd. Sinds 2008 ben ik werkzaam bij Dorhout Advocaten en in 2010 ben ik partner geworden. Onlangs heb ik het boekje Kernzaken Burgerlijk recht – huurrecht geschreven en het assessment van het Royal Institution of Chartered Surveyors gehaald, waardoor ik de titel MRICS heb verkregen.

De afgelopen jaren ben ik mij naast de vastgoedpraktijk meer gaan toeleggen op energierecht. Een gebied dat nauw is verbonden met vastgoed, bijvoorbeeld in het kader van duurzaamheid.

Het interessante aan de energierechtpraktijk is dat het volop in beweging is en Noord Nederland een soort proeftuin is voor allerlei ontwikkelingen die van nationaal en internationaal belang kunnen zijn. Als advocatenkantoor maken wij het promotieonderzoek Changing Energy Market, risks and liabilities van de Rijksuniversiteit Groningen mede mogelijk. Daarnaast neem ik deel aan een omvangrijk onderzoek op het gebied van energie van de Hanzehogeschool, genaamd Flexinet.

Specialistische opleidingen

 • Specialistische kennis over vastgoed opgedaan via Royal Institution of CharteredSurveyors (RICS).

Nevenactiviteiten/ -werkzaamheden

 • lid Raad van Commissarissen Woningcorporatie De Volmacht te Gieten
 • lid Werkveldadviescommissie (WAC) Hanzehogeschool Groningen, opleiding Vastgoed en Makelaardij
 • plaatsvervangend lid College van Afgevaardigden NOvA
 • lid Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS)
 • annotator tijdschrift Rechtspraak Vastgoedrecht
 • gastdocent Hanzehogeschool, opleiding Vastgoed en Makelaardij (vastgoed en ethiek)
 • lid Nederlandse Vereniging van Energierecht

Specialisaties

 • Energierecht
  (in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten geregistreerd*)
 • Vastgoedrecht
  * deze registratie verplicht mij elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied