Gerard Breuker

Mini CV

In 1990 ben ik afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na vervulling van mijn militaire dienstplicht in Zuidlaren, bij het 44ste pantserinfanterie bataljon, ben ik in 1991 begonnen als advocaat in Leeuwarden, bij het nu geheten kantoor Rotshuizen Geense Advocaten.

In 1994 heb ik mijn praktijk verplaatst naar Groningen (Rollingswier Advocaten). Daar heb ik mij de eerste jaren vrijwel uitsluitend gericht op de strafrechtpraktijk en later ook op de bestuursrechtpraktijk. Gaandeweg ben ik mij meer gaan toeleggen op insolventierecht.

Sinds 1999 oefen ik mijn praktijk uit als zelfstandig ondernemer, eerst in maatschapverband bij Rollingswier Advocaten en nu als partner binnen de N.V. Dorhout Advocaten.

Omdat van de verschillende rechtsgebieden het insolventierecht mij het beste ligt, ben ik mij sinds 1998 daarin gaan specialiseren. Eerst heb ik in dat jaar de postacademische opleiding Insolventierecht (RuG) gedaan en in 2005 de Grotius/ Insolad specialisatie-opleiding Insolventierecht (KuN). In 2008 volgde nog de nadere specialisatie Financiële Economie voor Curatoren (Erasmus).

De insolventiepraktijk is crisismanagement ten top: er moeten knopen worden doorgehakt. Dat vind ik iedere keer weer leuk om te doen. Maar de insolventiepraktijk is meer dan dat en ik heb ervaren dat je in teamverband zo’n crisis moet aanpakken, omdat er in een complexe situatie snel, zorgvuldig en doelgericht moet worden gehandeld.

Ik word regelmatig benoemd door de Ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam als onderzoeker naar mogelijk wanbeleid binnen ondernemingen in zogenaamde enquête procedures.

Specialistische opleidingen

  • Grotius/Insolad specialisatie-opleiding Insolventierecht (KuN).
  • Specialisatie Financiële Economie voor Curatoren (Erasmus).

Nevenactiviteiten/ -werkzaamheden

Specialisaties

  • Insolventierecht
    (in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten geregistreerd*)
  • Ondernemingsrecht
    (in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten geregistreerd*)

*deze registratie verplicht mij elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied