Wietze Kastelein

Mini CV

Na afronding van mijn studie Rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen, werkte ik bijna twee jaar bij de rechtbank in Groningen. In augustus 1989 ben ik overgestapt naar de advocatuur en sindsdien als advocaat verbonden aan Dorhout Advocaten, waar ik in 1995 tot de maatschap toetrad. Sinds Dorhout Advocaten begin 2011 een NV werd, ben ik partner en sinds 29 juli 2013 bestuurder.

Ik houd me voornamelijk bezig met het ondernemingsrecht in brede zin: vennootschapsrecht (rechtspersonenrecht, geschillen binnen vennootschappen onder andere met betrekking tot bestuurders, aandeelhouders en de Ondernemingskamer, joint ventures, bedrijfsoverdracht, herstructurering), contractenrecht (opstellen en beoordelen van overeenkomsten), aansprakelijkheidsrecht (wanprestatie, onrechtmatige daad en bestuurdersaansprakelijkheid) en arbeidsrecht.

Door mijn ervaring en generalistische benadering, ben ik in staat om problemen in breed perspectief (niet enkel vanuit het juridische) te benaderen en op te lossen. In dat laatste ligt ook mijn ambitie, waarbij ik het maximale resultaat wil behalen voor mijn cliënt. Ik ben vasthoudend en scherp, maar vooral ook constructief.

Specialistische opleidingen

  • Specialisatie-opleiding Vennootschaps- en Ondernemingsrecht aan de Grotius Academie.

Specialisaties

  • Arbeidsrecht
  • Ondernemingsrecht
    (in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten geregistreerd*)
  • Verbintenissenrecht
    (in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten geregistreerd*)

*deze registratie verplicht mij elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied