Wietze is een van onze partners en advocaten
‘Het volle pond’

“Een rechter heeft me eens onder druk gezet om een voor mijn cliënt ongunstige tussenoplossing te accepteren, terwijl hij gewoon helemaal recht had op ‘het volle pond’, een flinke schadevergoeding. De rechter liet doorschemeren: accepteer het compromis nou maar, anders wijs ik alles af en dan heb je niks. In feite een vorm van chantage. Kijk, dat vond ik nou onrechtvaardig. Het is goed afgelopen hoor”.


UMCG

“Ik wil altijd snappen waar we het over hebben. Waar gaat die business over? Ik was een keer betrokken bij een afdeling van het ziekenhuis, het UMCG, waar ze medische instrumenten ontsmetten. Dan zeg ik meteen: ik kom langs, ik wil het met eigen ogen zien. Dan pas kan ik een toegevoegde waarde zijn.”

Kwaliteiten

Daadkrachtig
Energiek

“Regels zijn vaak heel vanzelfsprekend. En toch moet je als advocaat begrijpen wat daar achter zit, waar het vandaan komt”


“Heel belangrijk: gezond verstand. Je kunt wel veel weten; je moet ook dingen snappen en aanvoelen als goede advocaat. Ik wil altijd eerst snappen waar we het precies over hebben”


“Het komt veel vaker niet dan wel tot een (dure) procedure. Dan geef je hoofdzakelijk advies. Goede afspraken, contracten die goed gaan werken. Dan gaat het helemaal niet om geschillen.”


“Mensen denken vaak dat het wel in de wet staat. Dat is niet zo”


“Een goede advocaat moet vooral veel taalgevoel hebben, goed zijn met woorden. Het komt ontzettend precies, hoe je iets formuleert. Als je weinig met taal hebt, moet je eigenlijk geen advocaat worden, vind ik”

MINI CV

Na afronding van mijn studie Rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen, werkte ik bijna twee jaar bij de rechtbank in Groningen. In augustus 1989 ben ik overgestapt naar de advocatuur en sindsdien als advocaat verbonden aan Dorhout Advocaten, waar ik in 1995 tot de maatschap toetrad. Sinds Dorhout Advocaten begin 2011 een NV werd, ben ik partner en sinds 29 juli 2013 bestuurder.

Ik houd me voornamelijk bezig met het ondernemingsrecht in brede zin: vennootschapsrecht (rechtspersonenrecht, geschillen binnen vennootschappen onder andere met betrekking tot bestuurders, aandeelhouders en de Ondernemingskamer, joint ventures, bedrijfsoverdracht, herstructurering), contractenrecht (opstellen en beoordelen van overeenkomsten), aansprakelijkheidsrecht (wanprestatie, onrechtmatige daad en bestuurdersaansprakelijkheid) en arbeidsrecht.

Door mijn ervaring en generalistische benadering, ben ik in staat om problemen in breed perspectief (niet enkel vanuit het juridische) te benaderen en op te lossen. In dat laatste ligt ook mijn ambitie, waarbij ik het maximale resultaat wil behalen voor mijn cliënt. Ik ben vasthoudend en scherp, maar vooral ook constructief.

Specialistische opleidingen

  • Specialisatie-opleiding Vennootschaps- en Ondernemingsrecht aan de Grotius Academie.

Specialisaties

  • Arbeidsrecht
  • Ondernemingsrecht
    (in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten geregistreerd*)
  • Verbintenissenrecht
    (in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten geregistreerd*)

*deze registratie verplicht mij elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied