dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

ONDERNEMERS BESCHERMEN HUN NAAM EN LOGO NIET GOED

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

Uit een recent onderzoek van de Kamer van Koophandel bleek dat ondernemers zich veelal rijker rekenen qua intellectueel eigendom. Zij gaan ervan uit dat het registreren van een domeinnaam of het inschrijven van een handelsnaam aan hun identiteit voldoende bescherming biedt. Dit is ten onrechte.

Voor een handelsnaam geldt dat enkel inschrijving onvoldoende is om de naam te beschermen. De handelsnaam moet ook daadwerkelijk gevoerd worden. Dat kan bijvoorbeeld blijken uit het gebruik van briefpapier, website en visitekaartjes. Een handelsnaam beschermt de naam van de onderneming, maar niet die van diensten of waren. Daarvoor is een woordmerk weer geschikt.

Voor een logo voor waren of diensten of bedrijf geldt dat deze sowieso niet ingeschreven kan zijn bij het handelsregister. Het auteursrecht biedt in de meeste gevallen te weinig bescherming. Ook hier kan daarom beter een beeldmerk voor geregistreerd worden.

Kortom, met een merk staat u sterk. Maar ook als u al een merk heeft kunnen er vragen ontstaan over onderwerpen als: Heeft de ontwerper van mijn logo nog de auteursrechten? Welke rechten heb ik op mijn domeinnaam? En wat gebeurt er met mijn domeinnaam als ik een conflict heb met mijn ICT-dienstverlener?

Dorhout Advocaten beschikt over een merkgemachtigde en intellectueel eigendomsspecialist, Koen Konings, die u graag adviseert over de bescherming van uw identiteit, diensten en waren. Ook kan hij Beneluxmerken en Europese merken voor u registreren.

Related Posts

Toezicht in de semipublieke…

De semipublieke sector heeft de afgelopen jaren al te maken gehad met verscherpte eisen en toenemende regelgeving op het gebied van bestuur en toezicht en Governance. Dit naar aanleiding van…
Read more

WHOA: HERSTRUCTURERINGSMIDDEL BIJ EEN…

De WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) is per 1 januari 2021 opgenomen in de Faillissementswet. Deze nieuwe regeling maakt het mogelijk bij ondernemingen en organisaties om schulden te saneren door…
Read more

REGIONALE PRAKTIJK ONDER DRUK…

De advocatuur aan de randen van Nederland heeft het moeilijk: in Limburg en Noord-Nederland daalt het aantal praktijken substantieel. Hoe komt dit? En waar liggen de oplossingen? Lees het artikel…
Read more