dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

AANPASSING RICHTLIJN KINDERALIMENTATIE PER 1 APRIL 2013

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

Met ingang van 1 april 2013 verandert de methode voor het berekenen van kinderalimentatie. Dit heeft de Werkgroep Alimentatienormen, die zich sinds de vorige eeuw bezighoudt met uniformering van de regels voor het berekenen van kinderalimentatie, op 16 november 2012 bekendgemaakt. Met de nieuwe richtlijn komt de Werkgroep tegemoet aan de wens tot vereenvoudiging en voorspelbaarheid van de te betalen bijdragen in het levensonderhoud van kinderen na scheiding van hun ouders.

(Stief) ouders kunnen vanaf volgend jaar bij de berekening van hun draagkracht gebruik maken van een “draagkrachttabel”. De nieuwe richtlijn met bijbehorende tabellen wordt gepubliceerd op de site www.rechtspraak.nl. Het is de bedoeling dat sneller en goedkoper de draagkracht van de (stief)ouders kan worden berekend.

Bron: nieuwsbrief vFAS & www.rechtspraak.nl

Related Posts

Toezicht in de semipublieke…

De semipublieke sector heeft de afgelopen jaren al te maken gehad met verscherpte eisen en toenemende regelgeving op het gebied van bestuur en toezicht en Governance. Dit naar aanleiding van…
Read more

WHOA: HERSTRUCTURERINGSMIDDEL BIJ EEN…

De WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) is per 1 januari 2021 opgenomen in de Faillissementswet. Deze nieuwe regeling maakt het mogelijk bij ondernemingen en organisaties om schulden te saneren door…
Read more

REGIONALE PRAKTIJK ONDER DRUK…

De advocatuur aan de randen van Nederland heeft het moeilijk: in Limburg en Noord-Nederland daalt het aantal praktijken substantieel. Hoe komt dit? En waar liggen de oplossingen? Lees het artikel…
Read more