dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

SCHOLING OR-LEDEN

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

Op 19 juli 2013 is de Wet op de ondernemingsraden aangepast. Eén van de wijzigingen ziet op de scholing van OR-leden. De omvang van het minimumaantal scholingsdagen blijft ongewijzigd. De wet geeft een minimum van vijf dagen voor OR-leden en drie dagen voor leden van vaste of onderdeelcommissies. Nieuw is het recht op scholing ‘van voldoende kwaliteit’. De wettelijke bepalingen bieden zo, in samenhang met de vorig najaar opgerichte Stichting Certificatie Opleiding Ondernemingsraden (SCOOR), de OR en de ondernemer de zekerheid van het gewenste niveau van scholing. De SCOOR bewaakt de kwaliteit van de OR-scholing middels certificering van de instituten die OR-scholing bieden.

De vergoedingsplicht voor de ondernemer voor scholing en vorming van OR-leden, vloeide impliciet voort uit de Wet op de ondernemingsraden. Thans is opgenomen dat de kosten van scholing en vorming ten laste van de ondernemer komen. Het is aan de SER om richtbedragen vast te stellen. Voor 2013 heeft de SER voor een maatwerkcursus als richtlijnbedrag € 1.094,00 per dagdeel voor de gehele OR vastgesteld en voor een open-inschrijvingscursus € 180,00 netto per dagdeel per OR-lid.

Related Posts

Toezicht in de semipublieke…

De semipublieke sector heeft de afgelopen jaren al te maken gehad met verscherpte eisen en toenemende regelgeving op het gebied van bestuur en toezicht en Governance. Dit naar aanleiding van…
Read more

WHOA: HERSTRUCTURERINGSMIDDEL BIJ EEN…

De WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) is per 1 januari 2021 opgenomen in de Faillissementswet. Deze nieuwe regeling maakt het mogelijk bij ondernemingen en organisaties om schulden te saneren door…
Read more

REGIONALE PRAKTIJK ONDER DRUK…

De advocatuur aan de randen van Nederland heeft het moeilijk: in Limburg en Noord-Nederland daalt het aantal praktijken substantieel. Hoe komt dit? En waar liggen de oplossingen? Lees het artikel…
Read more