dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

AFTREKBAARHEID KINDERALIMENTATIE VERVALT!

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

Per 1 januari 2015 treedt de Wet hervorming kindregelingen in werking. Dit brengt een aantal belangrijke veranderingen met zich mee die van invloed kunnen zijn op de hoogte van de kinderalimentatie. De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende: de alleenstaande ouderkorting en de fiscale aftrekpost voor betaling van kinderalimentatie vervallen, daarentegen wordt het kindgebonden budget voor alleenstaande ouders verhoogd.

Die verhoging (met maximaal € 3.050,00) wordt de ‘alleenstaande ouderkop’ genoemd.

Als de verzorgende ouder in aanmerking komt voor deze financiële tegemoetkoming van de overheid, hoeven ouders in feite zelf minder bij te dragen in de kosten van hun kinderen omdat de kosten van het kind dan al op een andere manier gefinancierd worden. Dit kan betekenen dat de ouder die nu al kinderalimentatie betaalt, volgens de nieuwe regelingen teveel bijdraagt. Verder betekent het vervallen van de fiscale aftrekbaarheid, dat de draagkracht van de betaler vermindert.

De verhoging van het kindgebonden budget en het vervallen van het fiscaal voordeel, kan een reden zijn voor de alimentatieplichtige ouder de rechter te verzoeken de alimentatiebijdrage te wijzigen.

Op 1 april 2013 is het systeem voor de vaststelling van kinderalimentatie ingrijpend gewijzigd. Dit leidde in het algemeen tot vaststelling van lagere kinderalimentaties.. Dié wetswijziging was op zichzelf geen reden om bestaande alimentaties te laten herzien; de aankomende wijziging biedt deze mogelijkheid wél. Ook wordt er dan gerekend volgens het nieuwe systeem.

De ouder die kinderalimentatie ontvangt, moet er rekening mee houden dat vanaf 2015 de bijdrage naar beneden kan worden bijgesteld en de alimentatieplichtige kan laten beoordelen of het zinvol is het alimentatiebedrag opnieuw te laten vaststellen.

Indien u vragen over dit onderwerp heeft, kunt u vrijblijvend contact opnemen met
Margriet Schutte en/of Marianne Verheul.

Related Posts

Toezicht in de semipublieke…

De semipublieke sector heeft de afgelopen jaren al te maken gehad met verscherpte eisen en toenemende regelgeving op het gebied van bestuur en toezicht en Governance. Dit naar aanleiding van…
Read more

WHOA: HERSTRUCTURERINGSMIDDEL BIJ EEN…

De WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) is per 1 januari 2021 opgenomen in de Faillissementswet. Deze nieuwe regeling maakt het mogelijk bij ondernemingen en organisaties om schulden te saneren door…
Read more

REGIONALE PRAKTIJK ONDER DRUK…

De advocatuur aan de randen van Nederland heeft het moeilijk: in Limburg en Noord-Nederland daalt het aantal praktijken substantieel. Hoe komt dit? En waar liggen de oplossingen? Lees het artikel…
Read more