Related Posts

NETWERK- EN KABELSCHADE: VORDER…

Netwerk- en kabelschade: vorder ook kosten voor de storingsdienst (consignatiekosten)!   Casus In april 2016 veroorzaakte X schade aan het gasnetwerk van Westland Infra Netbeheer (WIN) door met een vrachtwagen…
Lees meer

ACM VERLEENT ONTHEFFING EIGEN…

ACM VERLEENT ONTHEFFING EIGEN ELEKTRICITEITSNET HANZEHOGESCHOOL Eind april van dit jaar heeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) een ontheffing verleend aan de Hanzehogeschool te Groningen voor het netbeheer…
Lees meer