Pieter Lettinga

Pieter is one of our partners and lawyers
Faillissement Heiploeg

“Gerard Breuker en ik hebben, alvorens we werden benoemd tot curatoren, eerst als stille bewindvoerders opgetreden in de pre-pack van Heiploeg (een bedrijf dat wereldwijd opereert in de garnalenvisserij met ongeveer 3200 werknemers en een omzet van EUR 280 miljoen) Dat vereiste de nodige voorzichtigheid en zorgvuldigheid. We hebben het bedrijf vervolgens verkocht aan Parlevliet en van den Plas. Inmiddels floreert Heiploeg als nooit te voren en is ook lokaal de werkgelegenheid sterk gegroeid.”

Meer informatie oer deze case vind je bij de faillissementsverslagen.


Overnames in de automotive branche

Het begeleiden van meerdere succesvolle overnames in de automotive branche. Ik heb zowel overnames van dealerbedrijven begeleid als de overname van een leasemaatschappij. Het scheelt enorm dat je in die gevallen op de hoogte bent van branchespecifieke issues zoals waarderingsgrondslagen, financieringsmethodieken en restwaardeberekeningen.


Wederzijds vertrouwen basis voor samenwerking

“Uiteindelijk maken mensen het verschil. Het is belangrijk dat er een klik bestaat. Zo heb ik het heel waardevol gevonden om een creatieve ondernemer te begeleiden vanuit een situatie waarin deze technisch failliet is, tot aan het moment waarin deze relatief korte tijd later zeer succesvol werd. Wederzijds vertrouwen vormde de basis voor deze samenwerking.”

Sylvester Snijder – Ondernemer

“Soms heb je iemand nodig die je vertelt dat gelijk hebben en krijgen niet altijd hetzelfde is.”


Reind Duut – Novair BV

“Of we vinden een weg of we maken er éen.”

“De helft van wat wij doen is luisteren. Het meeste werk wat wij doen, zit niet eens in de conflictensfeer. Het zit hem in begeleiden, adviseren. Het voorkomen van gedoe.”


“Je moet geen zaken aannemen waar je zelf niet in gelooft. Dat is ook logisch: je kunt niet goed opkomen voor iemand die je zelf veroordeelt”


“De regels, die zijn er eigenlijk alleen om het speelveld te bepalen: piketpaaltjes, om aan te geven hoe ver je kunt gaan.”


“Rechtvaardigheid, daar gaat het om. Wat rechtvaardigheid precies is, da’s een moeilijke vraag. Waar je naar moet streven, is dat ieder krijgt wat hij zou horen te hebben. Dat is waar je voor strijdt als advocaat.”


“Blije gezichten. Bij faillissementen is dat wat lastiger, maar ik maak ook mee dat een gezond bedrijf weloverwogen verkocht wordt aan een grotere partij. Achteraf iedereen tevreden. Ons werk: wie moet welke informatie hebben, wat zet je in de contracten, voor welke zekerheden en garanties zorg je? Dat is ook heel erg leuk om te doen.”


“Advocatuur is vooral mensenwerk en je gezond verstand gebruiken”


“We hebben het er wel eens over: hoe zou ons werk er over 20 jaar uit zien? Wat is er veranderd en wat is hetzelfde gebleven? Wat zeker zal blijven: de formulering is essentieel. Het gaat maar om twee dingen, bij het opstellen van een goede overeenkomst: wat je bedoelt en wat er op papier komt te staan. De intentie, die moet je goed in woorden vatten. Dat zie ik computers nog niet zo snel doen; dus het blijft mensenwerk.”


“Ik pas hier meer dan bij een Amsterdamse Zuidas firma met honderden advocaten.”

MINI CV

In 1988 I graduated from the University of Groningen. After working as a corporate lawyer for a short time, I started working as an independent lawyer in 1990. After two mergers, the last one with Rollingswier Advocaten, I became a partner at Dorhout Advocaten NV. The fact that I am a businessman has also shaped me as a lawyer. For me, the result for the client always comes first.

Meanwhile I have been engaged in advising and reorganising companies and institutions in financial difficulties for about ten years. In addition, I am often appointed by the court as a trustee in bankruptcy and I also frequently act as a consultant for shareholders or management boards to avoid bankruptcy. In this profession, often (practical) solutions that fit within the legal frameworks need to be devised under great time pressure. What I like most are the dynamics of this and the fact that the result of your efforts is often immediately visible.

Of course I cannot do my work without a very thorough knowledge of bankruptcy law and the law in general. That is why, after the postgraduate course in Insolvency Law at the RuG, I completed the Grotius specialized course in Insolvency Law in 2005.  In 2008 I subsequently completed the specialist course Financial Economics for Trustees at Erasmus University in Rotterdam.

Specialistic training

  • Grotius specialization course Insolvency law.
  • Specialization course in Financial Economics for Curators at the Erasmus University in Rotterdam

Additional activities

  • member of the board of Dorhout Advocaten N.V.
  • member of Insolad and Insol Europe
  • member of the bankruptcy committee of the Groninger desk board

Specialisatons

  • Insolvency law
  • Business law