Hans Koenders Dorhout advocaten

BOEK ‘HUURRECHT’ DOOR HANS KOENDERS

Hans Koenders Dorhout advocaten

Hans Koenders van Dorhout Advocaten geeft in het zojuist verschenen boekje “HUUR RECHT” een heldere en op de praktijk gerichte uiteenzetting van de gelaagde structuur van het Burgerlijk Wetboek en de meer specifieke huurwetgeving. Daarnaast bevat het boekje een aantal vragen (met antwoorden) om met deze materie om te gaan. Het huurrecht in algemene zin wordt behandeld en het is bedoeld voor studenten HBO en WO en mensen uit de praktijk.

image

Het boekje is verschenen in de serie Kernzaken Burgerlijk recht van Kluwer (ISBN 978-90-13-08371-2), prijs € 14,75

Related Posts

Toezicht in de semipublieke…

De semipublieke sector heeft de afgelopen jaren al te maken gehad met verscherpte eisen en toenemende regelgeving op het gebied van bestuur en toezicht en Governance. Dit naar aanleiding van…
Read more

WHOA: HERSTRUCTURERINGSMIDDEL BIJ EEN…

De WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) is per 1 januari 2021 opgenomen in de Faillissementswet. Deze nieuwe regeling maakt het mogelijk bij ondernemingen en organisaties om schulden te saneren door…
Read more

REGIONALE PRAKTIJK ONDER DRUK…

De advocatuur aan de randen van Nederland heeft het moeilijk: in Limburg en Noord-Nederland daalt het aantal praktijken substantieel. Hoe komt dit? En waar liggen de oplossingen? Lees het artikel…
Read more