SECOND OPINION BIJ ECHTSCHEIDING

Heeft u behoefte aan een second opinion in verband met een echtscheiding of een andere familiekwestie? De specialisten op dit gebied bij Dorhout kunnen voor € 750 uw dossier beoordelen en u adviseren. Een gesprek is daarbij inbegrepen. De € 750 is exclusief BTW en kantoorkosten en geldt bij een normale omvang van het dossier. Bij een omvangrijke zaak maken wij een afspraak op maat.

Erfrecht
Ook voor adviezen en procedures met betrekking tot verdelingen van nalatenschappen kunt u bij ons terecht. Neemt u dan contact op Marianne Verheul.

Related Posts

Toezicht in de semipublieke…

De semipublieke sector heeft de afgelopen jaren al te maken gehad met verscherpte eisen en toenemende regelgeving op het gebied van bestuur en toezicht en Governance. Dit naar aanleiding van…
Read more

WHOA: HERSTRUCTURERINGSMIDDEL BIJ EEN…

De WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) is per 1 januari 2021 opgenomen in de Faillissementswet. Deze nieuwe regeling maakt het mogelijk bij ondernemingen en organisaties om schulden te saneren door…
Read more

REGIONALE PRAKTIJK ONDER DRUK…

De advocatuur aan de randen van Nederland heeft het moeilijk: in Limburg en Noord-Nederland daalt het aantal praktijken substantieel. Hoe komt dit? En waar liggen de oplossingen? Lees het artikel…
Read more