dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

VERGOEDING BUITENGERECHTELIJKE INCASSOKOSTEN GEMAXIMEERD PER 1 JULI 2012

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

Incassokosten zijn de kosten die u als schuldeiser maakt om een geldvordering te innen als uw schuldenaar deze niet uit zichzelf betaalt. Ter bescherming van kleine bedrijven, zoals eenmanszaken, en consumenten tegen te hoge buitengerechtelijke incassokosten is de eerste Kamer is akkoord gegaan met het voorstel “Normering buitengerechtelijke incassokosten”. Dit betekent dat er per 1 juli 2012 een wettelijk maximum geldt.

De schuldeiser is verplicht eerst een aanmaning te sturen voordat hij de incassokosten in rekening kan brengen. De vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten wordt berekend als percentage van het bedrag dat uw schuldenaar aan u als schuldeiser verschuldigd is. Voor de eerste € 2.500 ligt het maximumpercentage op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimumbedrag van € 40. Voor de volgende € 2.500 is het percentage 10%. Het percentage wordt geleidelijk afgebouwd. Dit bedrag kan naast de wettelijke rente in rekening worden gebracht.

Voor vorderingen van 1 miljoen euro en meer bedragen de incassokosten maximaal € 6.775. Wanneer het vorderingen tussen bedrijven onderling betreft, kunnen zij afwijkende afspraken maken over de hoogte van de incassokosten.

Related Posts

Toezicht in de semipublieke…

De semipublieke sector heeft de afgelopen jaren al te maken gehad met verscherpte eisen en toenemende regelgeving op het gebied van bestuur en toezicht en Governance. Dit naar aanleiding van…
Read more

WHOA: HERSTRUCTURERINGSMIDDEL BIJ EEN…

De WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) is per 1 januari 2021 opgenomen in de Faillissementswet. Deze nieuwe regeling maakt het mogelijk bij ondernemingen en organisaties om schulden te saneren door…
Read more

REGIONALE PRAKTIJK ONDER DRUK…

De advocatuur aan de randen van Nederland heeft het moeilijk: in Limburg en Noord-Nederland daalt het aantal praktijken substantieel. Hoe komt dit? En waar liggen de oplossingen? Lees het artikel…
Read more