dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

OPLICHTERS IN FAILLISSEMENTEN ACTIEF BIJ HET VERRICHTEN VAN BETALINGEN AAN CREDITEUREN

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

In een faillissement is een curator die uitbetalingen wilde doen aan de crediteuren op basis van een gedeponeerde uitdelingslijst geconfronteerd met een tweetal pogingen tot oplichting. In het eerste geval is waarschijnlijk een brief aan een crediteur onderschept. De oplichter heeft zich vervolgens voorgedaan als de crediteur en gewijzigde contact- en bankgegevens opgegeven. In het tweede geval heeft de oplichter kennis gekregen van de gedeponeerde uitdelingslijst, deze geraadpleegd en zich vervolgens voorgedaan als een van de crediteuren. In de thans bekende gevallen is door de oplichter(s) een nieuwe bankrekening in het buitenland geopend, op een naam vrijwel gelijkluidend aan die van de betreffende crediteur. De frauduleuze verzoeken zijn tijdig als zodanig herkend. Van de pogingen tot oplichting is melding gedaan bij één van de fraudemeldpunten.

Curatoren en faillissementsmedewerkers zijn alert bij de verificatie van vorderingen en bij ontvangst van verzoeken om wijziging van gegevens. Crediteuren doen er goed aan om de verslagen in faillissementen waarin zij een vordering ter verificatie hebben ingediend periodiek te raadplegen, via de website van de curator dan wel via rechtspraak.nl (via het centraal insolventieregister). Indien volgens het faillissementsverslag een uitdeling in een faillissement aan concurrente crediteuren kan worden gedaan en u als crediteur hierover niet schriftelijk door de curator bent geïnformeerd, dan is het raadzaam om contact met de curator op te nemen om te verifiëren of van de juiste gegevens wordt uitgegaan.

Related Posts

Toezicht in de semipublieke…

De semipublieke sector heeft de afgelopen jaren al te maken gehad met verscherpte eisen en toenemende regelgeving op het gebied van bestuur en toezicht en Governance. Dit naar aanleiding van…
Read more

WHOA: HERSTRUCTURERINGSMIDDEL BIJ EEN…

De WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) is per 1 januari 2021 opgenomen in de Faillissementswet. Deze nieuwe regeling maakt het mogelijk bij ondernemingen en organisaties om schulden te saneren door…
Read more

REGIONALE PRAKTIJK ONDER DRUK…

De advocatuur aan de randen van Nederland heeft het moeilijk: in Limburg en Noord-Nederland daalt het aantal praktijken substantieel. Hoe komt dit? En waar liggen de oplossingen? Lees het artikel…
Read more