dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

CBB WIJST BEROEP SAPA ALUMINUM IN ZAAK TEGEN ENEXIS AF

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

In een zaak tussen Sapa Aluminium tegen Enexis was Sapa in beroep gegaan tegen een besluit van de NMa van 26 mei 2010. Kern: de naar de mening van Sapa (aangesloten op het 10kV net van Enexis) onjuiste indeling binnen de tariefcategorie MS. Buiten kijf stond dat Sapa, met een gecontracteerd transportvermogen van meer dan 1.500 kw, volgens de TarievenCode kon worden ingedeeld in de tariefcategorie die hoort bij het werkelijke spanningsniveau: MS. Door Enexis was – op basis van de tariefbesluiten – Sapa binnen MS ondergebracht in de tariefcategorie MS distributie (en niet in de voor Sapa goedkopere categorie MS transport).

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) constateerde dat een netbeheerder zoals Enexis m.b.t. 10 kV netten op basis van de Tarievencode kan besluiten een onderscheid te maken tussen een netvlak MS-transport en een netvlak MS distributie. Ook was het CvBB van oordeel, dat de Tarievencode geen indelingsregel bevat die n.a.v. dat onderscheid voorschrijft of een verbruiker in de tariefcategorie MS-transport of MS-distributie moet worden ingedeeld. Het NMa had geaccepteerd dat Enexis zelf in die indeling voorzag door naast het criterium “transportvermogen” ook het criterium “fysieke aansluitwijze” te hanteren. Het CBb oordeelde dat de NMa zich in redelijkheid op het standpunt had kunnen stellen dat Enexis dat laatste criterium hanteerde. De handelwijze van Enexis werd ook niet gezien als mogelijk in strijd met het discriminatieverbod (art. 24.3 Electriciteitswet): wanneer met Sapa vergelijkbare afnemers in een gunstiger tariefcategorie zijn ingedeeld, gaat het niet om gelijke gevallen als er sprake is van een andere fysieke aansluitwijze, aldus het CBb. Het beroep van Sapa werd ongegrond verklaard.

Related Posts

Toezicht in de semipublieke…

De semipublieke sector heeft de afgelopen jaren al te maken gehad met verscherpte eisen en toenemende regelgeving op het gebied van bestuur en toezicht en Governance. Dit naar aanleiding van…
Read more

WHOA: HERSTRUCTURERINGSMIDDEL BIJ EEN…

De WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) is per 1 januari 2021 opgenomen in de Faillissementswet. Deze nieuwe regeling maakt het mogelijk bij ondernemingen en organisaties om schulden te saneren door…
Read more

REGIONALE PRAKTIJK ONDER DRUK…

De advocatuur aan de randen van Nederland heeft het moeilijk: in Limburg en Noord-Nederland daalt het aantal praktijken substantieel. Hoe komt dit? En waar liggen de oplossingen? Lees het artikel…
Read more