dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

BUSINESS TRIP OSLO OVER LNG

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

Op 4 en 5 juni vond een business trip plaats naar Oslo over LNG (Liquified Natural Gas). Hans Koenders ging mee met een groep van 30 personen uit het bedrijfsleven en kennisinstellingen, georganiseerd door TCNN.

Doel van de trip was om erachter te komen hoe LNG in Noorwegen is geïmplementeerd en of we die informatie kunnen gebruiken voor een succesvol gebruik in Nederland en in de rest van Europa. LNG is vloeibaarbaar aardgas dat afgekoeld wordt naar -160 graden waardoor het 600 keer kleiner wordt dan wanneer dit aardgas in gasvorminge toestand aanwezig is. LNG is veel schoner dan LPG of bijvoorbeeld diesel. Vooral voor de maritieme sector kan LNG grote voordelen opleveren. Probleem is echter nu nog dat er te weinig plekken zijn om als schip LNG te tanken (bunkeren). In Noorwegen zijn er al veel ferries die op LNG varen.

Op de eerste dag zijn diverse presentaties gegeven over de praktijk van LNG door Gasnor, Norled en Hamworthy. Op dag twee stond een bezoek aan een schip dat gebruik maakt van LNG op het programma. Aansluitend vonden diverse presentaties plaats bij DNV (Det Norske Veritas). Eén van deze presentaties werd gegeven door Cofely GDF Suez, die verwees naar het door Dorhout Advocaten uitgebrachte advies over de lacunes in de wet voor de toepassing van LNG in Nederland.

In Noorwegen blijken er veel minder juridische hindernissen te hoeven worden genomen om de exploitaite van LNG mogelijk te maken, vooral op het gebied van health, safety en environmental terrein.

Related Posts

Toezicht in de semipublieke…

De semipublieke sector heeft de afgelopen jaren al te maken gehad met verscherpte eisen en toenemende regelgeving op het gebied van bestuur en toezicht en Governance. Dit naar aanleiding van…
Read more

WHOA: HERSTRUCTURERINGSMIDDEL BIJ EEN…

De WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) is per 1 januari 2021 opgenomen in de Faillissementswet. Deze nieuwe regeling maakt het mogelijk bij ondernemingen en organisaties om schulden te saneren door…
Read more

REGIONALE PRAKTIJK ONDER DRUK…

De advocatuur aan de randen van Nederland heeft het moeilijk: in Limburg en Noord-Nederland daalt het aantal praktijken substantieel. Hoe komt dit? En waar liggen de oplossingen? Lees het artikel…
Read more