dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

WIJZIGING PARTNERALIMENTATIE

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

22 juni 2012

Een aantal politieke partijen (PvdA, VVD en D66) heeft een wetsvoorstel geformuleerd tot wijziging van de partneralimentatie. Het streven is dat de partneralimentatie eerlijker, simpeler en korter wordt. De belangrijkste wijziging zit hem in de duur van de verplichting. Nu is het nog zo dat partneralimentatie (na echtscheiding) maximaal 12 jaar duurt. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, zal de duur variëren, afhankelijk van een aantal criteria. Zijn er géén kinderen en duurt het huwelijk korter dan 3 jaar, dan bestaat er geen aanspraak op alimentatie. Voor huwelijken die langer duren, is de alimentatieduur maximaal 5 jaar. Zijn er kinderen, dan duurt de partneralimentatie tot het moment dat het jongste kind 12 jaar is (ook weer met een maximum van 5 jaar). Het moet dan wel duidelijk zijn dat één van de ouders, meestal de moeder, grotendeels voor het kind heeft gezorgd. Hebben beide ouders gewerkt èn gezorgd, dan bestaat er geen aanspraak op partneralimentatie. Ongetwijfeld zal dat laatste tot veel discussie leiden. Is er nog aanspraak op partneralimentatie als de moeder tot aan het 8e jaar van het kind niet heeft gewerkt en vanaf dat moment wel en het kind op het moment van scheiden 10 jaar oud is? Kan de vrouw dan nog partneralimentatie krijgen tot het kind 12 jaar is? Er is immers wel verlies van verdiencapaciteit opgetreden in de periode dat er niet werd gewerkt. De praktijk zal het uit moeten wijzen.

Bij echtparen die langer dan 15 jaar zijn getrouwd en waarvan een van beide partijen nimmer heeft gewerkt, duurt de alimentatie maximaal 10 jaar.

Een andere, zeer belangrijke, wijziging betreft de hoogte van de alimentatie. Partneralimentatie zal niet langer gerelateerd worden aan de tijdens het huwelijk genoten welstand.

Bronnen:
NRC 21 juni 2012
Nieuwsbrief vFAS 21 juni 2012

Related Posts

Toezicht in de semipublieke…

De semipublieke sector heeft de afgelopen jaren al te maken gehad met verscherpte eisen en toenemende regelgeving op het gebied van bestuur en toezicht en Governance. Dit naar aanleiding van…
Read more

WHOA: HERSTRUCTURERINGSMIDDEL BIJ EEN…

De WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) is per 1 januari 2021 opgenomen in de Faillissementswet. Deze nieuwe regeling maakt het mogelijk bij ondernemingen en organisaties om schulden te saneren door…
Read more

REGIONALE PRAKTIJK ONDER DRUK…

De advocatuur aan de randen van Nederland heeft het moeilijk: in Limburg en Noord-Nederland daalt het aantal praktijken substantieel. Hoe komt dit? En waar liggen de oplossingen? Lees het artikel…
Read more