dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

STRENGERE EISEN AAN MERKDEPOTS

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

27 juni 2012

Bij elke merkaanvraag dient te worden aangegeven voor welke klassen van waren en/of diensten het merk ingeschreven moet worden. Vaak worden hier de algemene benamingen van de hoofdklassen van de zogeheten Nice-classificatie gebruikt, zoals “Telecommunicatie”, “Opvoeding” of “Onderwijs”. De gebruikelijke praktijk was dat bij het aanvragen van een merk met dergelijke algemene klasse-aanduidingen het merk geacht werd te zijn ingeschreven voor alle onderliggende subklassen. Dit was in lijn met Mededeling 3/04 van de voorzitter van het Harmonisatiebureau van de Interne Markt. Hier is op 19 juni 2012 echter verandering in gekomen.

Het Europese Hof van Justitie heeft op die datum namelijk een belangrijke uitspraak gedaan over het deponeren van merken en hoe de merken geclassificeerd moeten worden. Uit dit arrest C-307/10 (IP TRANSLATOR) volgt namelijk dat:

1. de waren of diensten waarvoor de merkbescherming wordt gevraagd, door de aanvrager voldoende duidelijk en nauwkeurig dienen te worden omschreven, opdat de bevoegde autoriteiten en de marktdeelnemers louter op basis daarvan de omvang van de merkbescherming kunnen bepalen;

2. het gebruik van de algemene benamingen van de hoofdklassen van de Nice-classificatie voor de omschrijving van de waren en diensten waarvoor de merkbescherming wordt gevraagd gewoon mogelijk is, voor zover een dergelijke omschrijving voldoende duidelijk en nauwkeurig is;

3. indien gebruik wordt gemaakt van alle algemene benamingen van een specifieke hoofdklasse van de Nice-classificatie, de aanvrager nader moet toelichten of zijn aanvraag betrekking heeft op alle in de alfabetische lijst van deze klasse opgenomen waren of diensten, dan wel op slechts bepaalde van deze waren of diensten. In het geval dat de aanvraag slechts betrekking heeft op bepaalde van deze waren of diensten, is de aanvrager verplicht nader toe te lichten welke tot deze klasse behorende waren of diensten worden bedoeld.

Conclusie

Voor aanvragen gedaan vóór 19 juni 2012 geldt dat het oude regime nog van toepassing is. Voor nieuwe aanvragen kan de conclusie worden getrokken dat het deponeren van merken nu lastiger is geworden. Als de klasse-omschrijvingen niet duidelijk en gespecificeerd worden omschreven, dan kan het Bureau de aanvraag weigeren. Aan de andere kant, als slechts de algemene omschrijvingen van de hoofdklassen worden gebruikt, dan is de beschermingsomvang van het merk tegenwoordig een heel stuk beperkter dan voorheen het geval was.

Kortom, laat u goed adviseren als u uw dienst of product met een merk wilt beschermen. Voor vragen over het deponeren en handhaven van merken kunt u contact opnemen met Koen Konings.

Related Posts

Toezicht in de semipublieke…

De semipublieke sector heeft de afgelopen jaren al te maken gehad met verscherpte eisen en toenemende regelgeving op het gebied van bestuur en toezicht en Governance. Dit naar aanleiding van…
Read more

WHOA: HERSTRUCTURERINGSMIDDEL BIJ EEN…

De WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) is per 1 januari 2021 opgenomen in de Faillissementswet. Deze nieuwe regeling maakt het mogelijk bij ondernemingen en organisaties om schulden te saneren door…
Read more

REGIONALE PRAKTIJK ONDER DRUK…

De advocatuur aan de randen van Nederland heeft het moeilijk: in Limburg en Noord-Nederland daalt het aantal praktijken substantieel. Hoe komt dit? En waar liggen de oplossingen? Lees het artikel…
Read more